COMUNICAT    INFORMATIV

cu privire la rezultatele licitaţiei

Nr.1 din 01.08.2017

La data de 01.08.2017 ,ora 10.00, în incinta Primăriei oraşului Făleşti s-a petrecut licitația cu strigare şi reducere  a 27 de loturi:

Nr
/lot
Dreptul expus la licitaţie     Bun               Suprafaţa Nr. cadastral Destinaţie Locaţie-or. Făleşti Preţul iniţial de expunere
1. De proprietate teren 0,0620 ha 4301214329 Casă individuală Micr. Dacia 81000lei
2. De proprietate teren 0,0615 ha 4301214336 Casă individuală Micr. Dacia 81000 lei
3. De proprietate teren 0,0615 ha 4301214334 Casa individuală Micr. Dacia 81000 lei
4. De proprietate teren 0,0615 ha 4301214333 Casă individuală Micr Dacia 81000 lei
5. De proprietate teren 0,0615 ha 4301214332 Casă individuală Micr. Dacia 81000 lei
6. De proprietate teren 0,0631 ha 4301214331 Casă individuală Micr. Dacia 82000 lei
7. De proprietate teren 0,2194 ha 4301214337 Centru comercial Micr. Dacia 500000 lei
8. De proprietate teren 0,0614 ha 4301214338 construcţii Micr. Dacia 150000 lei
9. De proprietate teren 0,0695 ha 4301214339 construcţii Micr. Dacia 150000 lei
10. De proprietate teren 0,0024 ha 4301217229 Garaj nr.1 str. Bălţului 6000 lei
11. De proprietate teren 0,0024 ha 4301217229 Garaj nr.2 str. Bălţului 6000 lei
12. De proprietate teren 0,0024 ha 4301217229 Garaj nr.3 str. Bălţului 6000 lei
13. De proprietate teren 0,0024 ha 4301217229 Garaj nr.8 str. Bălţului 6000 lei
14. De proprietate teren 0,0024 ha 4301217229 Garaj nr.9 str. Bălţului 6000 lei
15. De proprietate teren 0,0024 ha 4301217229 Garaj nr.10 str. Bălţului 6000 lei
16. De proprietate teren 0,0380 ha 4301217304 Oficiu-unut.com str. Bălţului exclus
17. De a încheia contract de arendă teren 0,0030 ha 4301225117 Oprire pas.-unitate com. str. Ştefan cel Mare exclus
18. De a încheia contract de arendă teren 0,0050 ha 4301225118 Oprire pas.-unit.com. str. Ştefan cel Mare exclus
19. De a încheia contact de arendă bazin 1,6900 ha 43012030025 Creşterea peştelui, irigare, odihnă extravilan 1500 lei
20. De proprietate teren 0.30 ha 4330116175 agricolă extravilan 4000 lei
21. De proprietate teren 0,00068 ha 4301224205 construcţii Str. M. Eminescu  15 000 lei
22. De proprietate Metal uzat 11717,5kg --------------- prelucrare str. Ştefan cel Mare 73

2 lei/kg metal

10 lei/kg aluminiu

23. De a încheia contract de locaţiune spaţiu 39,7 m2 --------------- oficiu str. M. Eminescu 2000 lei
24. De proprietate teren 0,0125 ha 4301225044 construcţie str. Ştefan cel Mare 30 000 lei
25. De a încheia contract de locaţiune spaţiu 34,1m2 --------------- oficiu str. M. Eminescu 1500 lei
26. De a încheia contract de locaţiune teren 0,001 ha 4301220018 construcţie provizorie str. M. Eminescu 15 000 lei
27 De proprietate Teren 0,0334 ha 4301214157 construcţii str. Viilor 50 000 lei

Despre data petrecerii licitaţiei au fost publicate anunţuri în Monitorul Oficial nr.244-251 din 14.07.2017, revista raională „Patria mea” din 14.07.2017,plasate anunţuri pe 5 panouri publicitare amplasate în diferite  regiuni  ale oraşului, pe pagina web a primăriei Făleşti.
 Ca rezultat al petrecerii licitaţiei au fost comercializate 4 loturi.(21,24,25.26).
 În beneficiul bugetului local ca rezultat al licitării loturilor respective  au parvenit. 92250 lei.
 Careva contestaţii nu au parvenit.

Primarul oraşului Făleşti                                                                                                 Vladimir Rusu

Executor: D. Caras - jurist