Primăria oraşului Făleşti Vă aduce la cunoştinţă că intenţionează să vândă la licitaţie „cu strigare şi reducere” bunul imobil proprietate publică,care nu este folosit în procesul tehnologic, hotelul cu cinci nivele amplasat în oraşul Făleşti, strada Ştefan cel Mare nr.56, cu suprafaţa utilă a obiectului de 2198,3 m2.

 Persoanele interesate de intenţia respectivă, pentru informaţii suplimentare se pot adresa pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare nr.73, bir.4.

 Primarul oraşului Făleşti                                                                                    Vladimir Rusu