Noutăţile primăriei

 
       Primăria orașului Fălești se adresează agenților economici, care și-au sistat activitatea pe perioada stării de urgență,  să depună o cerere privind posibilitatea  acordării facilităților, scutirilor la taxa locală “amplasarea obiectului de comerț”, care ulterior va fi examinată la ședința consiliului local.

       Termenul limită  este  15 iunie  2020, inclusiv!

Stimați orășeni pentru a acoperi necesitățile sistemului de sănătate în produse sanguine, Centrul Medicilor de Familia Fălești în colaborare cu primăria or. Fălești, vă îndeamnă să luați parte la campania de colectare a sângelui - ”O picătură de sânge salvează o viață”.

Sunt așteptați toți doritorii care se încadrează în limita de vârstă 18-60 ani, care au o greutate corporală mai mare de 50kg, sunt sănătoși din punct de vedere fizic și ne purtători de infecții.

Evenimentul va avea loc la data de 4 iunie 2020, în incinta IP Liceul Teoretic „A. Pușkin”, între orele 8:00- 14:00. Pentru identificarea donatorilor este nevoie să aveți buletinul de identitate cu dumneavoastră.

La data de 28 mai 2020, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, a fost organizată prima ședință de instruire a Comitetului Coordonator Local al or. Fălești, cu tema ordinei de zi: „Comunitate prietenoasa vârstei. Riscuri și nevoile la care sunt supuși vârstnicii”.

La această instruire au participat membrii comitetului coordonator în cadrul căreia au acumulat cunoștințe și informații noi, despre categoria de vârstă destinată persoanelor în etate.

  • pv_1
  • pv_2
  • pv_3
  • pv_4

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat vineri, 22 mai 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor internaționale privind contractarea lucrărilor de construcții-montaj în cadrul a trei proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în trei localități din Regiunea de Dezvoltare Nord. Este vorba despre municipiul Edineț și orașele Fălești și Drochia.

Astfel, în cadrul acestor trei licitații, filmate și transmise on-line în timp real, au depus ofertele 19 companii din cele 32 de companii care au solicitat documentația de licitație, dintre care 2 companii internaționale - din România și Azerbaijan. Comisia de evaluare urmează să analizeze fiecare ofertă în parte și să desemneze antreprenorul care urmează să execute lucrările prevăzute.

Proiectele în cadrul cărora au fost desfășurate astăzi licitații publice sunt finanțate de Uniunea Europeană. Procedurile de achiziții publice se desfășoară conform Regulamentului GIZ în domeniul Achizițiilor Publice.

Directorul ADR Nord, Maria Prisacari, informează că procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice va respecta regulile stabilite în prezentul Regulament (GIZ PRAG) elaborat în baza prevederilor Ghidului practic PRAG al UE pentru contractele de servicii și contractele de lucrări. Respectarea acestor reguli asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu oferte competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice.

Amintim că ADR Nord a lansat licitațiile internaționale privind contractarea lucrărilor de construcții-montaj în cadrul a trei proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în orașele Edineț, Fălești și Drochia în data de 6 aprilie 2020.

Aceste trei proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).