Noutăţile primăriei

  Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntary să pună în aplicare obiectivele UE îndomeniul climei și al energiei.

  Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinirea implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări commune pentru combaterea atenuării schimbărilo rclimatice și adaptarea la schimbările climatice.

  În Republica Moldova, sunt înregistraţi 63 de semnatari ai Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie.

  La 28 mai 2021 orașul Fălești aaderat la obiectivele 2030 în cadrul Convenției primarilor privind Clima și Energia.

AMBROZIA

 image image       

 image

  Întru executarea Prevederilor Hotărârii Guvernului nr.967 din 03.10.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia, a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii ambroziei pentru anii 2020-2024, precum și a Dispoziției primarului or. Fălești   nr.2 din 06 iulie 2020, sunt atenționați toți subiecții responsabili (instituțiile publice,întreprinderile municipale, agenții economici, populația) despre obligația de a distruge buruiana, ambrozia, de pe terenurile gestionate, pentru evitarea răspândirii ei invazive.

  Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând genului Ambrozia o reprezintă specia (Ambrosia artemisiifolia), cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă. Ambrozia este o plată anuală, perenă cu tulpini puternic ramificate, care ating înălţimea de 50–100 cm, iar la maturitate poate avea înălţimea de 2 metri. Are rădăcina puternic dezvoltată, care pătrunde în sol până la 4,0 m. Este rezistentă la secetă, creşte chiar şi pe soluri saline şi poate produce cca 30 mii de seminţe.               

  Ambrozia   are o răspândire largă în ţările din Europa, inclusiv în Republica Moldova. Polenul acestei plante este considerat un alergen foarte agresiv cu impact negativ asupra sănătăţii populaţiei, inclusiv prin: 

1) rinoconjuctivită, manifestată prin strănut frecvent, mâncărime la nivelul nasului, al ochilor, nas înfundat, secreţii nazale abundente, ochi roşii (hiperemie conjunctivală); 

2) accese de astm, cu episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau respiraţie şuierătoare; 

3) Afectarea pielii de tip urticărie (mâncărime), eczemă etc. 

4) Şoc anafilactic - cea mai severă reacţie alergică, cu debut brusc, neaşteptat, tablou clinic deseori dramatic, care poate duce la deces, necesitând intervenţie medicală urgentă.

  Metodele de distrugere a ambroziei sunt: mecanică (adică smulgerea sau cosirea plantei) și chimică (prevede utilizarea erbicidelor). 

  Pentru protecția sănătății populației, primăria orașului Fălești, solicită tuturor cetățenilor localității să se mobilizeze pentru realizarea activităților de distrugere și combatere a acestei plante alergene. Cu acest scop a fost creată o platformă online în rețeaua de socializare ,,Viber” cu genericul ,,Stop Ambrozia”. 

  Nerespectarea cadrului normativ constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 12 la 120 unități convenționale (600-6000 lei) conform codului contravențional al R.M. nr.218/2008.  

La 16  iunie curent, în incinta căminului cultural Gara Fălești, s-a desfășurat a doua  ședință de lucru a comitetului consultativ din cadrul programului de Revitalizare Urbană a or. Fălești.

La această vizită au participat reprezentanții fundației Solidarity Fund PL, ADR Nord, membrii Comitetului Local de Coordonare și locuitorii localității Gara Fălești.

Scopul vizitei a fost prezentarea rezultatelor idendificate în teren, crearea unei viziuni de dezvotare,  selectarea ideilor, propunerilor, înaintate pentru revitalizare și prioretizarea acestora.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5

Apa conectare

La 10 iunie curent, în incinta căminului cultural Gara Fălești, s-a desfășurat o ședință de lucru din cadrul programului de Revitalizare Urbană a or. Fălești.

La această vizită au participat reprezentanții fundației Solidarity Fund PL, ADR Nord, membrii Comitetului Local de Coordonare și locuitorii localității Gara Fălești.

Scopul vizitei a fost în identificarea liderilor locali, care vor fi implicați în procesul de lucru pe viitor, familiarizarea cu procesul de revitalizare, selectarea ideilor, propunerilor, înaintate pentru revitalizare și discuții directe cu locatarii zonei în cauză.

 • rev-urb_1
 • rev-urb_2
 • rev-urb_3
 • rev-urb_4

Această activitate este parte componentă din procesul de lucru în cadrul proiectului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană din care face parte orașul Fălești, implementat în R. Moldova de către Fundația Solidarity Found PL în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Galerie foto

 

Primăria or. Fălești, astăzi a beneficiat de suportul tehnic oferit de Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei și Autorității de Cartografie a Regatului Norvegiei Kartverket în colaborare cu Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova.

Această acțiune a fost posibilă datorită proiectului ”Hărți pentru Dezvoltare Durabilă”, componenta ”Dezvoltarea capacității tehnice și instituționale ale Autorităților Publice Locale pentru utilizarea datelor geospațiale”.

Ținem să aducem mulțumiri conducerii ARFC și ACRN Kartverket pentru sprijinul acordat în vederea dezvoltării durabile a comunităților locale din R. Moldova.

 • IMG_5054
 • IMG_5055
 • IMG_5056
 • IMG_5057