Noutăţile primăriei

 Sarcini de bază:
 1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate pentru fiecare articol de cheltuieli.
 2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.
 3. Întocmirea proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizele instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului.

 Condiţiile de participare la concurs:
 - cunoaşterea  limbii de stat;
 - studii superioare în domeniul economiei şi în domeniul gestionării finanţelor publice locale;
 - experienţa profesională va fi un avantaj;
 - cunoaşterea la nivel înalt pachetului Microsoft Office ( Word,Excel,Internet).

 Candidaţii vor  depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 16.03.2016

La data de 18.02.2016, în sala de şedinţă a primăriei or. Făleşti a avut loc ședința comună a grupului de iniţiativă format din tineri ai localităţii cu administraţia primăriei or. Făleşti, la care au participat viceprimarul or. Făleşti dl. Pastrama Oleg, juristul Bîrliba Vitalie şi specialistul pe probleme de tineret şi sport Mitelov Igor.

 S-a discutat despre situaţia tinerilor din oraş şi cum putem să îmbunătăţim mai bine conlucrarea cu tinerii din localitate. La finalul şedinţei am elaborat un plan de acţiuni la care a contribuit cu idei fiecare participant, care speram să fie implementat în decursul anului curent.

Dorim ca pe viitor la cest grup de iniţiativă să se alăture şi mai mulţi tineri activi care într-adevăr doresc să facă o schimbare în bine a situaţiei din localitate.

P.S.  Lucruri bune pornesc de la fapte mici. Viitorul este al tinerilor.

{ppgallery}Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor Şedinţa grupului de iniţiativă a tinerilor{/ppgallery}

La data de 15 februarie 2016, s-au împlinit 27 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Republica Democrată Afganistan.
Cu această ocazie în oraşul Făleşti s-a organizat un miting de comemorare pentru eroii care şi-au jertvit vieţile pe altarul acestui sîngeros război. La eveniment au participat cetăţenii de rînd cît şi veterani ai acestui război iar mitingul de comemorare este un mic gest de respect pentru cei căzuţi din partea celor ce au auzit de război numai din spusele părinţilor, fraţilor, prietenilor, este un omagiu şi o recunoştinţă ca pe acest pămînt se nasc eroi în tot sensul cuvîntului.
Datoria noastra este să nu le dam uitare faptele vitejeşti şi numele acestor eroi.

{ppgallery}Omagiu ostaşilor căzuţi la datorie în Afganistan Omagiu ostaşilor căzuţi la datorie în Afganistan Omagiu ostaşilor căzuţi la datorie în Afganistan{/ppgallery}

  La data de 14.02.2016, la Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr s-a petrecut sărbătoarea "Ziua Îndrăgostiţilor" la care au participat două cupluri din localitate. Participanţii au trebuit să îndeplinească probele concursului pentru a demonstra cît de bine se cunos unul pe altul şi cît de mare şi fierbinte este dragostea lor.

{ppgallery}Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr DZiua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr Ziua îndrăgostiţilor - Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr{/ppgallery}

 

 

Grupul de iniţiativă

al tinerilor din or. Făleşti se întruneşte pe data de 18.02.2016, ora 15:00, în sala de ședință a primăriei or. Făleşti pentru a putea lua parte la elaborarea planului de acţiuni a grupului de iniţiativă pe anul 2016.
Sunt invitaţi toți care doresc să participe la această întrunire.
Vă aşteptăm

8La data de 13.02.2016, primăria or. Făleşti în colaborare cu Palatul de Cultură Raional Făleşti, au organizat un concurs pentru tinerii îndrăgostiţi din localitate dedicat sărbătorii îndrăgostiţilor „Valentin & Valentina”.

Fiecare din noi o dată în viaţa a trăit clipe frumoase, sentimente de dragoste, care da culoare şi speranţa pentru  viitor.

Aşa şi participanţii concursului „Dacă dragoste nu e, nimic nu e... ” au încercat să-şi împărtăşească acest sentiment frumos cu cei prezenţi la acest eveniment. Armonia dragostei emanată de cuplurile participante au încălzit atmosfera şi spectatorii din sală şi au creat o stare de euforie şi bună dispoziţie pe întregul concurs.

La final cuplurile au fost premiate cu diplome de merit şi cadouri.

Mai jos vă prezentăm unele momente de la acest concurs în poze

Vă punem la dispoziţie să vizionaţi în poze succesele sportive a anului 2015, ale echipelor sportive a primăriei or. Făleşti. Mulţumim sportivilor pentru dăruire, spirit de luptă şi sperăm că în anul care vine rezultatele nu vor fi mai slabe.