Noutăţile primăriei

  Stimați locuitori ai or. Fălești, cum am menționat în postarea anterioară, lucrările de construcție și reabilitare a sistemului de apeduct din oraș continuă.
  Vă punem la dispoziție unele materiale foto de pe șantierul de lucru, care s-au desfășurat săptămâna aceasta pe alte sectoare din oraș: str. Cernăuți și localitatea Gara Fălești: str. Ungheniului și str. Horia.
 • lrc_1
 • lrc_2
 • lrc_3
 • lrc_4

Anunt regim special de lucru

  Stimați locuitori ai or. Fălești, deja de ceva timp s-a dat start lucrărilor de construcție și reabilitare a sistemului de apeduct din oraș.

  La momentul actual lucrările se efectuează pe două sectoare: str. Luceafărului și localitatea Gara Fălești, planul nou.

  Vă aducem la cunoștință că pe unele sectoare de drum, pentru a nu distruge îmbrăcămintea de asfalt, lucrările de montare a conductelor vor fi instalate pe sub pământ.

  Primăria or. Fălești își cere scuze pentru incomoditățile apărute la redirecționarea sau sistarea circulației rutiere pe sectoarele în lucru și contăm pe înțelegerea dumneavoastră.

  Periodic veți fi informați despre mersul lucrărilor.

 • IMG_4429
 • IMG_4432
 • IMG_4434
 • IMG_4436

Galerie foto

Înainte de startul lucrărilor de instalare a conductelor pentru sistemul de alimentare cu apă pe sectorul str. Luceafărul, s-a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții întreprinderilor din teritoriu privind amplasarea comunicațiilor subterane și asigurarea securității în timpul lucrărilor.

La această ședința au participat reprezentanții administrației publice locale, antreprenorul ce va desfășura lucrările, managerul de proiect, ÎM ”DPGCL” Fălești, SA Bălți Gaz filiala Fălești, IP Fălești, SA Moldtelecom.

 • IMG_4414
 • IMG_4417
 • IMG_4421
 • IMG_4422

Mult Stimați veterani, participanți la războiul din Afganistan, a conflictului de pe Nistru, catastrofei de la Cernobîl, conform deciziei consiliului local Fălești nr.01/9 din 29 ianuarie 2021, administrația publică locală a venit și în    acest an în susținerea dumneavoastră, pentru a nu da uitării faptelor eroice de care a-ți dat dovadă. Astfel, vă îndemnăm să vă apropiați la primăria orașului Fălești, etajul 2 biroul 15 cu buletinul de identitate  și legitimația de veteran, pentru a putea ridica ajutorul financiar unic acordat.

Totodată, vrem să vă aducem la cunoștință, că conform demersului nr. fl/65 din 17.02.2021 al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, veteranii care dețin legitimații de model vechi sunt îndemnați să le  schimbe în legitimație de model nou până la finele anului curent, pentru a beneficia de asigurare obligatorie de asistență medicală gratuită și după data de 31.12.2021.

Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești” s-au întrunit vineri, 12 martie 2012, în incinta Casei de cultură a orașului Fălești, pentru a șaptea oară de când a fot creat acest CDL. La ședință au participat specialiști din cadrul ADR Nord și reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova.

În cadrul ședinței au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru următoarea perioadă și raportul de progres al proiectului pentru anul 2020. Membrii CDL au discutat pe marginea Raportului cu privire la activitatea ÎM „DPGCL din orașul Fălești” și au luat act de activitățile din cadrul proiectului „Cetățeni implicați – comunități dezvoltate – servicii de calitate". Totodată, a fost prezentat proiectul „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”. Totodată, a fost prezentat și aprobat Regulamentul actualizat al CDL și a fost reconfirmată componența Comitetului.

Scopul acestui CDL este să ofere soluții pentru problemele ce ar putea apărea pe parcursul implementării proiectului, precum și mai multă responsabilitate părților implicate la nivel local.

Pe 1 martie 2021, în orașul Fălești au început lucrările de reabilitare și extindere a sistemului de aprovizionare cu apă, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”, implementat de ADR Nord și finanțat de Uniunea Europeană.

În urma realizării proiectului, rețelele de alimentare cu apă din orașul Fălești vor fi extinse cu 2,4 km și vor fi construite 2,6 km de rețele de aducție. Peste 15.000 de locuitori ai orașului Fălești vor fi conectați la sistemul de alimentare cu apă. Conform contractului de antrepriză semnat cu compania de construcții SRL „Polimer Gaz Conducte” la sfârșitul lunii noiembrie 2020, lucrările de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești urmează să fie executate în decurs de 10 luni calendaristice. Valoarea acestui contract constituie 35,49 milioane lei, din care 3,31 milioane lei reprezintă cofinanțarea Primăriei orașului Fălești.

La sfârșitul lunii noiembrie 2020, ADR Nord a organizat, la Fălești, evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2”, finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regionale. În urma implementării acestui proiect, a fost construit apeductul magistral Prut-Fălești, cu o lungime de 17,884 km. Astfel, apa din râul Prut a ajuns la stația de tartare din orașul Fălești. Următorul obiectiv este ca apa potabilă să ajungă în casele locuitorilor orașului Fălești. Acest lucru urmează să fie realizat în cadrul noului proiect finanțat de Uniunea Europeană.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Măsura investițională „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”, realizată de ADR Nord, este finanțată de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

#EU4Moldova #ÎmpreunăMaiPuternici #EchipaEuropa

Sursa: adrnord.md

Primăria orașului Fălești vă aduce la cunoștință că prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 353-357 din 22 decembrie 2020, au fost operate unele modificări și completări în unele acte legislative, inclusiv în titlurile VI-VII și Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.

  În baza deciziei nr. 07/11 din 23 decembrie 2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului local Fălești pentru anul 2021” a Consiliului Orășenesc:

 • începând cu perioada fiscală aferentă anului 2021, subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare nu mai pot beneficia de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

 Totodată, termenul de achitare a impozitului pentru persoanele fizice care nu   desfăşoară activitate de întreprinzător, este de 30 iunie a anului curent.

 • cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri), garaje și terenuri pe care acestea sunt amplasate, a fost stabilită de  0,15 %  din valoarea estimată a bunului.

Modificările efectuate se aplică începând cu perioada fiscală 2021.

Atenționăm, că achitarea impozitului poate fi efectuat on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md, prin accesarea:

https://mpay.gov.md/Services

https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx.

Pentru achitarea în numerar cetățenii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei, cu prezentarea  avizelor  de plată, transmise  de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriei.

La fel, avizele  de plată pot fi  ridicate personal de la Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4, SCITL, între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri.

În caz de neachitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întârziere, în contul personal al contribuabilului se va calcula o majorare de întârziere (penalitate) corespunzător cuantumului impozitului stabilit pentru anul 2021.

Pentru informaţii suplimentare urmează a fi consultat SCITL, Primăria orașului Fălești.


Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale
 Primăria orașului Fălești