Noutăţile primăriei

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, în calitate de autoritate contractantă, a desfășurat vineri, 22 mai 2020, deschiderea ofertelor în cadrul licitațiilor internaționale privind contractarea lucrărilor de construcții-montaj în cadrul a trei proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în trei localități din Regiunea de Dezvoltare Nord. Este vorba despre municipiul Edineț și orașele Fălești și Drochia.

Astfel, în cadrul acestor trei licitații, filmate și transmise on-line în timp real, au depus ofertele 19 companii din cele 32 de companii care au solicitat documentația de licitație, dintre care 2 companii internaționale - din România și Azerbaijan. Comisia de evaluare urmează să analizeze fiecare ofertă în parte și să desemneze antreprenorul care urmează să execute lucrările prevăzute.

Proiectele în cadrul cărora au fost desfășurate astăzi licitații publice sunt finanțate de Uniunea Europeană. Procedurile de achiziții publice se desfășoară conform Regulamentului GIZ în domeniul Achizițiilor Publice.

Directorul ADR Nord, Maria Prisacari, informează că procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice va respecta regulile stabilite în prezentul Regulament (GIZ PRAG) elaborat în baza prevederilor Ghidului practic PRAG al UE pentru contractele de servicii și contractele de lucrări. Respectarea acestor reguli asigură alegerea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a contractanților cu oferte competitive la cel mai bun raport preț-calitate sau cel mai bun preț, respectând, totodată, eficiența utilizării fondurilor publice.

Amintim că ADR Nord a lansat licitațiile internaționale privind contractarea lucrărilor de construcții-montaj în cadrul a trei proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în orașele Edineț, Fălești și Drochia în data de 6 aprilie 2020.

Aceste trei proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

La data de 21 mai 2020, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, a fost organizată prima ședință a Comitetului Coordonator Local al or. Fălești. 

În cadrul acestei ședințe pentru buna funcționare a comitetului au fost alese organele de conducere, pe bază de vot deschis. Un alt punct al ordinei de zi a fost analiza și aprobarea regulamentului de funcționare, prezentarea și dezbaterea modelului planului de activitate al CCL.

Odată cu finisarea ședinței a fost dat startul proiectului implementat de către AO ”Casmed” în colaborare cu primăria or. Fălești - ”Îmbătrânire și Sănătate”, cu suportul financiar al Crucii Roșii Elveția.

Sperăm ca primul pas făcut să fie de bun augur iar rezultatele acestei colaborări să fie apreciate și benefice societății.

 • IMG_5156
 • IMG_5160
 • IMG_5164
 • IMG_5165

0

   La data de 11.05.2020 Primăria orașului Fălești în colaborare cu Asociația Obștească „CASMED” și Asistenții Sociali comunitari or. Fălești au distribuit 125 de cutii cu produse alimentare, igienice și materiale de protecție pentru familiile din categoriile: persoane vârstnice și persoane cu dizabilități pentru a le ajuta să facă față mai ușor provocărilor cauzate de Covid-19.   Acest lucru a fost posibil datorită suportului Crucii Roșii din Elveția în cadrul proiectului „Îmbătrânire și sănătate”. Sperăm să vă fie de folos și să prețuiți ajutorul acordat.

 • casm_1
 • casm_10
 • casm_11
 • casm_12

 

La data de 16 mai 2020, în parcul din preajma L.T. ”I. Creangă”, a fost organizată o activitate de amenajare a unui spațiu de odihnă, destinat tinerilor și locuitorilor orașului.

Acest lucru a fost realizat la inițiativa unor voluntari în baza unui proiect inițiat de către grupul de inițiativă ”Cetățean Activ”, cu suportul material și financiar al primăriei or. Fălești și Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI).

În această zonă de odihnă au fost amenajate patru bănci originale de odihnă, s-au plantat arbori și arbuști, ce vor schimba spre bine aspectul parcului, iar în centrul lucrării s-a plantat un tei, care pe viitor va proteja cu coroana sa de razele solare, pe cei ce se vor relaxa în acest minunat scuar.

Credem că această muncă depusă de voluntari va fi păstrată și prețuită de toți, iar pe viitor aspectul parcului să se îmbogățească și cu alte zone frumoase.

Aducem sincere mulțumiri tuturor persoanelor, care au fost implicate în organizarea și realizarea acestui minunat obiect de odihnă.

 • 1
 • 2
 • va_1
 • va_10

Primăria or. Făleşti aduce sincere felicitări tuturor asistenţilor medicali, cu ocazia Zilei Internaţionale a Asistentului Medical şi vă doreşte să aveţi parte de putere, sănătate, realizări pe tărâmul profesional şi desigur de fericire.

Cunoaştem cu toţii că în aceste zile de grea cumpănă pentru societatea noastră, Dumneavoastră sunteţi persoanele care luptaţi în prima linie împreună cu toată familia sistemului medical cu această cruntă pandemie.

Vă dorim tot binele din lume şi să ne fiţi sănătoşi.

Astăzi în or. Făleşti, cu ocazia Zilei Victoriei asupra fascismului a fost organizată activitatea de comemorare a ostaşilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

În contextul situaţiei pandemice din ţară când adunările în masă sunt interzise, la depunerea de flori au participat primarul or. Făleşti în persoana dl. Severin Alexandr, conducerea raionului Făleşti, membri ai organizaţiilor de veterani din localitate şi inspectoratului de poliţie Făleşti. De asemenea primăria or. Făleşti a făcut o vizită văduvelor de război şi la unicului veteran din localitate rămas în viaţă, transminţîndu-le felicitări de sănătate, bucurii şi fericire.

Cu această ocazie primăria or. Făleşti a pregătit şi un ajutor financiar văduvelor de război în mărime de 500 lei fiecare iar dl. Cuşnir Serghei i s-a oferit un ajutor în mărime de 3000 lei.

Dorim să aducem sincere mulţumiri dl. Curciuc Denis şi supermarketului „Bazzar” pentru cadoul dulce forte frumos pregătit veteranului de război Cuşnir Serghei.

 • 9-mai_1
 • 9-mai_10
 • 9-mai_11
 • 9-mai_12