Noutăţile primăriei

  La data de 2 februarie 2020, în incinta Centrului Regional de Resurse pentru Tineri Fălești, a fost organizată o sesiune de instruire pentru tinerii din localitate. La această activitate au fost selectați și invitați cei mai activi tineri voluntari din oraș pentru a-și împărtăși experiența și acumula cunoștințe noi.

  • IMG_0021
  • IMG_0022
  • IMG_0040
  • IMG_0046

  Trainingul dat a fost organizat de Alexandru Cozlovschi, organizația People in Need Moldova cu suportul Primăriei or. Fălești și Centrului Regional de Resurse pentru Tineri Fălești. Credem că participanții la acest training au petrecut timpul frumos și au acumulat pentru sine cunoștințe și abilități noi.

Galerie foto

Donare sînge 001

  La data de 21 ianuarie 2020, în incinta sălii de ședințe a primăriei or. Fălești, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, la care au participat membrii Comisiei Situații Excepționale, conducători ai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor din teritoriu.

  Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei pentru situații excepționale Alexandr Severin.

Ordinea de zi:

  1. Totalizarea rezultatelor Protecției Civile pentru anul 2019.
  2. Organizarea și planificarea pregătirii Protecției Civile pentru anul 2020 la primărie și obiectivele orașului.    

  Raportori: Severin Alexandr, Rudîc Tudor.

  Menționăm că pe parcursul ședinței membrii Comisiei au venit cu propuneri, solicitări de îmbunătățire a activității Protecției Civile și s-au expus pe problemele cu care se confruntă.

  Totodată au fost decorate cu diplome de gratitudine organizațiile și întreprinderile, care  s-au prezentat exemplar la exerciții și aplicații pe parcursul anului precedent.

Galerie foto

IMG 2994  La data de 20 ianuarie 2020, primarul or. Fălești, Alexandr Severin împreună cu comisia de inventariere și evaluare a obiectelor de menire culturală a făcut o vizită de lucru în teritoriul orașului luând la evidență și evaluând starea monumentelor de pe teritoriul or. Fălești.

  Componența comisiei este alcătuită din specialiști ai primăriei or. Fălești și consilieri locali. Procesul verbal de inventariere și evaluare a obiectelor de menire culturală va fi înaintat consiliului local pentru aprobare și înregistrare.

Galerie foto

Anunt pomul de craciun

  În dimineaţa zilei de astăzi, 15 ianuarie, funcţionari ai Primăriei Fălești, în frunte cu primarul , Severin Alexandr, au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe str. Ștefan cel Mare din or. Fălești. Evenimentul a avut loc în contextul împlinirii a 170 ani de la naşterea marelui poet.

IMG 2990

  Cu acest prilej, a fost organizat un recital de poezie, au avut loc evocări, alocaţiuni şi momente literar – muzicale.

  Anume astăzi când s-a născut marele poet Mihai Eminescu, este sărbătorită Ziua Naţională a Culturii, nu este o simplă coincidenţă, ci un omagiu adus suplimentar marelui poet în semn de recunoștință pentru operele sale.

  • IMG_2944
  • IMG_2946
  • IMG_2950
  • IMG_2967

Galerie foto

felicitare primar