Noutăţile primăriei

17La data de 1 martie 2019, în or. Fălești s-a organizat mitingul de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova.

S-au scurs în călimara timpului de acuma 27 de ani, de la începutul conflictului armat de pe Nistru, care până în prezent rămâne o problemă nesoluționată a țării noastre.

În acest conflict armat şi-au pierdut viaţa 315 combatanţi, răniţi 1180, ca şi în orişicare conflict armat s-au înregistrat victime şi în rândul persoanelor civile (125prs.), care au fost nişte jertfe colaterale a acestui conflict armat.

Veșnică amintire și respect ostașilor eroi, care şi-au jertfit vieţile pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova. Acei fii care cu arma în mână au stat la straja apărării țării și a neamului.

 • 1
 • 10
 • 12
 • 13

7Membrii Comitetului Local Cetățenesc au desfășurat pe data de 21 februarie curent prima ședința in anul curent. La ea au participat 20 de membri CLC, reprezentanți ai primăriei locale, GIZ, societății civile.  

Comitetul activează de la începutul anului 2018 și până in prezent a desfășurat  5 ședințe, in cadrul cărora au fost prezentate si discutate Capitolul AAC din Strategia de dezvoltare social economica a orașului Fălești pentru anii 2018- 2025, discutate si elaborate recomandări pentru APL privind colectarea contribuției pentru conectarea/reconectarea la sistemele de apa si canalizare, rezultatele sondajului sociologic privind măsurarea gradului de satisfacție al locuitorilor or. Fălești de serviciile publice din sectoarele de aprovizionare cu apă și canalizare, cu privire la decizia ANRE privind tarifele noi pentru serviciile „Apa si canalizare” în orașul Fălești s.a..

In cadrul ședinței cu nr. 6 din 21 februarie curent, la care, au fost discutate si elaborate recomandări pe marginea chestiunilor cu privire la activitatea CLC în anul 2018 si sarcinile pentru 2019, analiza diagnostic a Întreprinderii municipale „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de locuințe Fălești”, informațiile privind executarea graficului de lucru la elaborarea proiectului de dizain, aprobarea de către  Agenția pentru Cooperare Internaționala a Germaniei (GIZ) a contribuției individuale a locuitorilor orașului Fălești si identificarea persoanelor vulnerabile, ce vor fi scutite de plata contribuției total sau parțial.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

La ședința au participat primarul orașului Fălești Vladimir Rusu, consultantul regional GIZ Igor Neaga, managerul proiectului Pavel Ivanciuc, expertul BCI Victor Cimpoieș, liderii ONG-urilor "CUTEZATORUL", "Rural Nord", EcoAgriNord, Asociației Apicultorilor.

Comitetul Local Cetățenesc  a fost creat in cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești", finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

aviz deshiderea festivalului martisor

IMG 3835La data de 16 februarie 2019, în incinta Palatului Raional de Cultură Făleşti ”M. Volontir”, s-a organizat serata-concurs destinată tinerilor îndrăgostiţi cu genericul ”Dacă dragoste nu e, nimic nu e” dedicată Zilei dragostei și a bunăvoinței.

Tinerii îndrăgostiți care au participat la acest concurs ne-au adus aminte celor prezenți la această sărbătoare despre acel suflu frumos al dragostei, care își găsește loc în inimile noastre cel puțin o dată în viață.

Armonia dragostei emanată de cuplurile participante au încălzit atmosfera din sală dar nu în ultimul rînd și inimile juriului. Spectatorii din sală au creat o dispoziţie bună pe întreaga durată a seratei.

La final, organizatorii acestei sărbători, primăria or. Fălești în persoana dl. Vladimir Rusu și Secția Cultură și Turism în persoana d-nei. Liudmila Negri au premiate cuplurile cu diplome de merit şi cadouri.

 • IMG_3735
 • IMG_3747
 • IMG_3767
 • IMG_3768

Zilele trecute, in sala de sedinta a primariei orasului Falesti, a avut loc sedinta Grupului de lucru pentru prezentarea proiectului „Analiza diagnostica  a operatorului de AAC”, organizata in cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Fălești”. La ea au participat 17 reprezentanti GIZ Moldova, in frunte cu consultantul national superior GIZ Valenntina Plesca, primariei Falesti, inn frunte cu primarul orasului Falesti Vladimir Russu, Directiei de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte Falesti, mangerul proiectului, expertul BCI s.a..

 • IMG_5092
 • IMG_5095
 • IMG_5096
 • IMG_5099

La sedinta a fost prezentat si discutat proiectul   „Analiza diagnostica  a I a operatorului de AAC”,  elaborat de Consortiumul GFA – Consulting Group – BCI Business Consulting Institute - MM MottMacdonald. Studiul a fost prezentat de epertii GFA/GIZ  Gheorghe Ciobanu, Vladinir Russu si Viorica Scerbina. In cadrul sedintei au luat cuvintul si au venit cu comentarii doamna Valentina Plesca, consultant national superior GIZ, primarul orasului Vladimir Russu, directorul DPGCL Falesti Vasile Bagrin, managerul proiectului, expertul BCI s.a.   

Expertii au ajuns la concluzia ca I.M. DPGCL Fălești activează stabil în baza propriului statut, cu respectarea prevederilor de bază a legislației din domeniu, dispune de capacitățile si experienta necesara, este capabila sa primeasca si sa gestionaze eficient investitia primita de la Uniunea Euroepana.

La data de 14 februarie 2019, în oraşul Făleşti s-a organizat un miting de comemorare în memoria eroilor căzuți în Războiul din Afganistan.

Anul acesta se împlinesc 30 ani de la retragerea trupelor sovietice din Republica Democrată Afganistan, 30 ani de durere pentru familiile, care și-au pierdut în acest război copilul, fratele, tatăl sau soțul. Durerea rămasă mai sângerează în inimile noastre și astăzi.

Veșnică amintire și respect ostașilor eroi, care şi-au jertfit vieţile pe altarul acestui sângeros război.

 • IMG_0693
 • IMG_0703
 • IMG_0709
 • IMG_0712

aviz dragobete 1 1