Noutăţile primăriei

IMG 0891La data de 16 martie 2019, în incinta sălii sportive a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu”, s-a desfăşurat competiţia sportivă “Cupa Primarului 2019” la tenis de masă dedicată eroilor căzuţi în războiul din Afganistan, organizată de primăria or. Fălești.

La această competiţie au participat 10 echipe de sportivi din localităţile raionului Făleşti. În finala mică pentru locul trei au luptate echipa s. Pîrlița şi echipa s. Horeşti, câștigătoare fiind desemnată echipa din Pîrlița.

Pentru locurile I şi II lupta s-a dat între echipele s. Pruteni şi or. Făleşti, câștigătoarea trofeului anul acesta a fost desemnată echipa or. Făleşti.

Aducem sincere mulţumiri persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea acestor competiţii, echipelor participante la competiții şi nu în ultimul rând echipei de sportivi ai or. Făleşti pentru performanţa obţinută.

 • IMG_0811
 • IMG_0813
 • IMG_0824
 • IMG_0828

IMG 0794Pe data de 05 martie 2019 în sala de ședințe a primăriei orașului Fălești s-a desfășurat ședința de lucru pentru discutarea și aprobarea Raportului preliminar Faza II a proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în orașul Fălești” .

Reprezentantul companiei de proiectare d-nul Vasile Vîrlan –inginer șef S.C.„APCAN PROICT„SRL a prezentat structura Raportului preliminar Faza II cu planul general,diagrama, calculul hidraulic pentru tot sistemul și documentația de deviz preliminară. În rezultatul discuțiilor Raportul preliminar Faza II a fost aprobat.

 • IMG_0791
 • IMG_0794
 • IMG_0801
 • IMG_0804

felicitare 8 mart

17La data de 1 martie 2019, în or. Fălești s-a organizat mitingul de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova.

S-au scurs în călimara timpului de acuma 27 de ani, de la începutul conflictului armat de pe Nistru, care până în prezent rămâne o problemă nesoluționată a țării noastre.

În acest conflict armat şi-au pierdut viaţa 315 combatanţi, răniţi 1180, ca şi în orişicare conflict armat s-au înregistrat victime şi în rândul persoanelor civile (125prs.), care au fost nişte jertfe colaterale a acestui conflict armat.

Veșnică amintire și respect ostașilor eroi, care şi-au jertfit vieţile pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova. Acei fii care cu arma în mână au stat la straja apărării țării și a neamului.

 • 1
 • 10
 • 12
 • 13

7Membrii Comitetului Local Cetățenesc au desfășurat pe data de 21 februarie curent prima ședința in anul curent. La ea au participat 20 de membri CLC, reprezentanți ai primăriei locale, GIZ, societății civile.  

Comitetul activează de la începutul anului 2018 și până in prezent a desfășurat  5 ședințe, in cadrul cărora au fost prezentate si discutate Capitolul AAC din Strategia de dezvoltare social economica a orașului Fălești pentru anii 2018- 2025, discutate si elaborate recomandări pentru APL privind colectarea contribuției pentru conectarea/reconectarea la sistemele de apa si canalizare, rezultatele sondajului sociologic privind măsurarea gradului de satisfacție al locuitorilor or. Fălești de serviciile publice din sectoarele de aprovizionare cu apă și canalizare, cu privire la decizia ANRE privind tarifele noi pentru serviciile „Apa si canalizare” în orașul Fălești s.a..

In cadrul ședinței cu nr. 6 din 21 februarie curent, la care, au fost discutate si elaborate recomandări pe marginea chestiunilor cu privire la activitatea CLC în anul 2018 si sarcinile pentru 2019, analiza diagnostic a Întreprinderii municipale „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de locuințe Fălești”, informațiile privind executarea graficului de lucru la elaborarea proiectului de dizain, aprobarea de către  Agenția pentru Cooperare Internaționala a Germaniei (GIZ) a contribuției individuale a locuitorilor orașului Fălești si identificarea persoanelor vulnerabile, ce vor fi scutite de plata contribuției total sau parțial.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

La ședința au participat primarul orașului Fălești Vladimir Rusu, consultantul regional GIZ Igor Neaga, managerul proiectului Pavel Ivanciuc, expertul BCI Victor Cimpoieș, liderii ONG-urilor "CUTEZATORUL", "Rural Nord", EcoAgriNord, Asociației Apicultorilor.

Comitetul Local Cetățenesc  a fost creat in cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești", finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

aviz deshiderea festivalului martisor