anunt.pngStimați contribuabili!!!

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei or. Fălești Vă informează că termenul de plată a impozitului imobiliar / funciar pentru anul 2022 a expirat. Contribuabilii care nu au reușit să achite impozitul sunt îndemnați să o facă benevol, cu Aviz de plată, direct la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei, sau on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md.

În cazul neachitării impozitului, pentru fiecare zi de întârziere la plată, este calculată penalitatea conform ratei de bază stabilită de Banca Națională a Moldovei, în conformitate cu pct.3) art.228 CF RM.

Ulterior, pentru cazurile de neachitare benevolă a impozitului, obligația fiscală restantă se încasează în mod forțat, prin aplicarea procedeelor de executare silită, conform legislației.

Avizele de plată pot fi ridicate personal de la Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4, SCITL, între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri.

Pentru detalii suplimentare, cetăţenii sunt rugaţi să se adreseze Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale la numărul de telefon 0259 4-90-42, Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4, SCITL, între orele 8:00-12:00, luni – vineri.