IMG 2455Pe data de 13 decembrie 2018 în sala de ședințe a Consiliului local Fălești s-a desfășurat   ședința nr. 4 a Comitetului Local Cetățenesc (CLC) cu participarea consilierilor locali din orașului Fălești. La ședința au participat 18 persoane. Ea a fost moderata de președintele CLC domnul Vladimir Voloşin şi primarul oraşului domnul Vladimir Rusu.

Scopul ședinței a fost prezentarea rezultatelor sondajului sociologic „Măsurarea gradului de satisfacție al locuitorilor or. Fălești de serviciile publice din sectoarele de aprovizionare cu apă și canalizare”, discutarea modalităților de colectare a contribuției pentru conectare/reconectare la rețelele de apeduct si canalizare reabilitate in cadrul proiectului „Îmbunătățirea aprovizionării cu apă și sanitație în orașul Fălești” si familiarizarea membrilor CLC si consilierilor locali cu modalitățile de colectare a contribuţiei proiectului, colectării informației si elaborarea listei persoanelor, ce vor fi scutite integral sau parțial de plata pentru conectare/reconectare la rețelele de apa si canalizare.

IMG 2465Raportul pe prima chestiune a fost prezentat de expertul BCI Victor Cimpoieş care a adus la cunoștința participanților rezultatele studiului respectiv si sarcinile pentru informarea cu ele a instituțiilor, organizațiilor şi locuitorilor orașului Fălești. Dlui a menționat ca obiectivul principal al sondajului a fost stabilirea gradului de satisfacție a utilizatorilor de servicii de alimentare cu apă și canalizare din or. Fălești. Sondajul va servi drept o bază de referință a situației în or. Fălești pentru evaluarea ulterioară a impactului produs în rezultatul realizării măsurilor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare AAC. In cadrul studiului au fost intervievați 304 respondenți din or. Fălești. (Rezultatele studiului sunt plasate pe pagina web a primăriei.)

Pe chestiunea a II a raportat Igor Neaga, consultant regional GIZ care a menționat importanta problemei asigurării contribuției proiectului, fără care el nu poate avea succes si poate apărea problema redistribuirii banilor la alte proiecte. Dlui a prezentat modalitățile de formare a costurilor de conectare/reconectare la rețelele de apeduct, ce urmează a fi reabilitate in cadrul proiectului. În orașul Fălești vor fi efectuate 1446 de conectări. In urma mai multor discuții si dezbateri cu beneficiarii şi donatorii s-a ajuns la concluzia ca locuitorii orașului vor contribui cu 2000 lei la conectarea sau reconectarea la apeduct, iar restul 4000 de lei vor fi achitați de Uniunea Europeana. Aproximativ 20 % din locuitorii orașului vor fi eliberați total sau parțial de plata pentru conectare/reconectare la AAC. Diferența in urma scutirii acestor categorii va fi suportata de primăria or. Fălești. La propunerea președintelui CLC participanții au acceptat si votat unanim contribuția pentru conectare /reconectare in valoare de 2000 lei.

IMG 2456In rezultatul discuțiilor participanții la ședința au venit cu propuneri si recomandări: a elabora lista persoanelor cu disabilităţi, pensionarilor, altor categorii de cetățeni defavorizați si a o prezenta Consiliului local Fălești pentru aprobare; a studia posibilitatea deschiderii unui cont special la primărie pentru colectarea contribuției proiectului şi soluționa aceasta inițiativa a consilierilor; pregătirea scrisorii din numele Consiliului local şi primăriei Fălești privind asigurarea contribuției, transferarea ei pe un cont special al primăriei si expedierea in adresa donatorului s.a..   

Vă reamintim că în rezultatul realizării proiectului, rețelele de alimentare cu apă din orașul Fălești vor fi extinse cu 2,4 km și vor fi construite 2,6 km de rețele de aducție. Concomitent, 11,5 km de rețele de alimentare cu apă din Fălești vor fi reabilitate. La sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă vor fi conectați peste 15 mii de locuitori ai orașului Fălești. Rețelele de alimentare cu apă din orașul Fălești vor fi extinse cu 2,4 km și vor fi construite 2,6 km de rețele de aducție. Concomitent, 11,5 km de rețele de alimentare cu apă din Fălești vor fi reabilitate. La sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă vor fi conectați peste 15 mii de locuitori ai orașului Fălești. Valoarea estimativă a proiectului constituie 1,27 milioane de euro, iar contribuția beneficiarilor aproximativ va constitui aproximativ 3 milioane de Euro.                                                                       
     Proiectul este finanțat de UE
în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, ce este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR Nord și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

  • IMG_2455
  • IMG_2456
  • IMG_2457
  • IMG_2463

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează