La  19 iulie 2019, ora 9.00, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, s-a desfășurat ședința Comisiei penrtu situații excepționale.

Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei pentru situații excepționale dl. Vladimir Rusu.

La ședință au fost invitați și au participat membrii Comisiei Situații Excepționale, conducători ai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor orășenești.

Ordinea de zi:

1.Privind pregătirea, pentru controlul stării protecţiei civile și desfășurarea aplicațiilor la PC în or. Fălești 11-13.09.2019

Raportori: Rusu V., Rudîc F.

2Despre măsurile de securitate în timpul odihnei cetățenilor la lacurile din teritoriul orașului Fălești.    

Raportor: Prodan Mihail- ofițer al serviciului prevenție, SSE Fălești

3. Despre graficul de desfășurare a aplicațiilor la PC conform planului anual a primăriei or. Fălești.   (obiectele implicate în plan).

Raportor: Anna Ursachi

4. Despre prezentarea/neprezentarea planului anual 2019 la PC a obiectelor din or. Fălești .

Raportor: Anna Ursachi

5. Cu privire la acordarea ajutorului material persoanelor a căror case au avut de suferit în urma vîntului puternic din data de 11.03.2019

Raportor: Antonciuc Anatolie

Menționăm că în timpul ședinței membrii Comisiei au venit cu propuneri de îmbunătățire a activității Protecției Civile, și-au expus problemele cu care se confruntă.

Galerie foto

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează