Informaţii

A n u n ț !!!

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul Primăriei or. Falești Vă informează că tremenul  de plată a impozitului imobiliar / funciar pentru anul 2021  a expirat.  Contribuabilii care nu au reușit să achite impozitul sunt îndemnați să o facă benevol, cu Aviz de plată, direct la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei, sau on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portaluluwww.sfs.md.

Ulterior, pentru cazurile de neachitare benevolă a impozitului, obligația fiscală restantă se încasează în mod forțat, prin aplicarea procedeelor de executare silită, coform legislației.

Avizele de plată pot fi ridicate personal de la Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4, SCITL, între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri. 

Pentru detalii suplimentare, cetăţenii sunt rugaţi să se adreseze Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale  la numarul de telefon 0259  4 90 42, Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4, SCITL , între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri.

ANUNȚ!

   Mult stimați veterani, participanți a conflictului de pe Nistru, vă aducem la cunoștință, că conform demersului nr. fl/65 din 17.02.2021 al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, veteranii care dețin legitimații de model vechi sunt îndemnați să le  schimbe în legitimație de model nou până la finele anului curent, pentru a beneficia de asigurare obligatorie de asistență medicală gratuită și după data de 31.12.2021. 

  Pentru evitarea unor cazuri de escrocherii la perfectarea documentelor pentru preschimbarea legitimațiilor, participanții la luptele din Transnistria pentru a obține suport sunt îndemnați să se prezinte către  Organizația  Veteranilor de Război de pe Nistru ,,Combatantul” dl. Colesnic Serghei, colonel de poliție în rezervă, președinte al organizației Veteranilor și Pensionarilor al Organelor Afacerilor Interne din raionul Fălești. Adresa juridică a Organizației respective: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 38, telefon de contact 069508456.

Graficul de primire : sediul Organizației se află în incinta Secției - Administrativ-Militare Fălești

Marți :         de la 09.00 până la 12.00

Joi  :             de la 09.00 până la 12.00

Sâmbătă :    de la 09.00 până la 12.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые ветераны, участники конфликта на Днестре, информируем вас, что согласно письму № фл/65 с 17.02.2021 Министерство Oбороны Республики Молдова, ветеранам имеющим удостоверение старого образца, настоятельно рекомендуется поменять их на удостоверение нового образца до конца этого года, для оказания обязательной бесплатной медицинской помощи и после 31.12.2021.

Во избежание случаев мошенничества при подготовке документов для обмена удостоверений ветерана, участникам боевых действий в Приднестровье настоятельно рекомендуется, обратится за поддержку в Организацию Ветеранов Приднестровской Войны «Комбатант» к г-ну  Колесник Сергей, полковника полиции в запасе, президента Организации Ветеранов и Пенсионеров Органов Внутренних Дел Фэлештского района. Юридический адрес Организации: г. Фэлешть, ул. Штефан чел Маре 38, контактный номер телефона  069508456.

График приема:  Организация  находится внутри Военно-Административного - Отдела Фэлешть.

Вторник: с 09:00 до 12:00
Четверг: с 09:00 до 12:00
Суббота: с 09:00 до 12:00.

   Vă aducem la cunoștință că pentru bunurile imobiliare și funciare deținute în anul fiscal în curs, termenul de achitare a impozitului a expirat la data de  25 septembrie 2020,  în conformitate cu art. 282 al. (1)  din Capitolul  VI Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

   Atenționăm, că plata impozitului mai poate fi efectuată în toate băncile comerciale și oficiile poștale ale țării, în conformitate cu avizele de plată trimise de către Serviciul de colectare a impozitelor sau le puteți ridica personal de la  Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4, Serviciul de colectare a impozitelor,  între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri.

   Termenul limită  de achitare a impozitului este de pînă la 25 decembrie 2020, dar cu penalitatea calculată pentru fiecare zi de întîrziere.

   Către contribuabilii, care au ignorat prevederile legislației fiscale, începînd cu data de 25 decembrie 2020, vor fi inițiate proceduri de executare silită.

  Informaţii la tel. (259) 4-90-42                                                                                  
  Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4,
  Serviciul de colectare a impozitelor,  între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri.