Informaţii

   Vă aducem la cunoștință că pentru bunurile imobiliare și funciare deținute în anul fiscal în curs, termenul de achitare a impozitului a expirat la data de  25 septembrie 2020,  în conformitate cu art. 282 al. (1)  din Capitolul  VI Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

   Atenționăm, că plata impozitului mai poate fi efectuată în toate băncile comerciale și oficiile poștale ale țării, în conformitate cu avizele de plată trimise de către Serviciul de colectare a impozitelor sau le puteți ridica personal de la  Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4, Serviciul de colectare a impozitelor,  între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri.

   Termenul limită  de achitare a impozitului este de pînă la 25 decembrie 2020, dar cu penalitatea calculată pentru fiecare zi de întîrziere.

   Către contribuabilii, care au ignorat prevederile legislației fiscale, începînd cu data de 25 decembrie 2020, vor fi inițiate proceduri de executare silită.

  Informaţii la tel. (259) 4-90-42                                                                                  
  Primăria oraşului Fălești, etajul III, biroul nr. 4,
  Serviciul de colectare a impozitelor,  între orele 8:00 – 12:00, luni – vineri.

  Primăria or. Făleşti, exprimă sincere condoleanțe familiei şi rudelor regretatului Hangan Ion, care a activat aproape jumătate de secol în sistemul medical - medic de familie.
  Atât oraşul cât şi raionul Făleşti a pierdut un cetăţean, un profesionist desăvârșit, un om dedicat profesiei sale în totalitate, care a strat la straja şi fortificarea sănătăţii a multor familii de locuitori din raionul Făleşti şi Ungheni, unde a activat pe parcursul vieţii.
  Să-i fie țărâna uşoară şi Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!

ion hangan mem

 
 
       Primăria orașului Fălești se adresează agenților economici, care și-au sistat activitatea pe perioada stării de urgență,  să depună o cerere privind posibilitatea  acordării facilităților, scutirilor la taxa locală “amplasarea obiectului de comerț”, care ulterior va fi examinată la ședința consiliului local.

       Termenul limită  este  15 iunie  2020, inclusiv!

Stimați orășeni pentru a acoperi necesitățile sistemului de sănătate în produse sanguine, Centrul Medicilor de Familia Fălești în colaborare cu primăria or. Fălești, vă îndeamnă să luați parte la campania de colectare a sângelui - ”O picătură de sânge salvează o viață”.

Sunt așteptați toți doritorii care se încadrează în limita de vârstă 18-60 ani, care au o greutate corporală mai mare de 50kg, sunt sănătoși din punct de vedere fizic și ne purtători de infecții.

Evenimentul va avea loc la data de 4 iunie 2020, în incinta IP Liceul Teoretic „A. Pușkin”, între orele 8:00- 14:00. Pentru identificarea donatorilor este nevoie să aveți buletinul de identitate cu dumneavoastră.