În urma incidentului de la data de 05.01.2019, privind prăbușirea balconului din str. Moldovei 14, Comisia Situații Excepționale a primăriei or. Fălești, vă pune la dispoziție un set de reguli privind asigurarea securității locuitorilor blocurilor multietajate.

Siguranța fiecărui cetățean depinde de respectarea tuturor normelor de exploatare, construcție, menținere și securitate.


Reguli de siguranță în blocurile multietajate

Pentru respectarea și îndeplinirea regulilor de siguranță în blocurile de locuit multietajate este nevoie de a ști:

 1. Se interzice exploatarea balcoanelor în alte moduri de destinație, decât cel existent.
 2. Se interzice păstrarea și depozitarea substanțelor ușor inflamabile, butelii de gaze în subsoluri, apartamente, balcoane.
 3. Este stric interzis locuitorilor blocurilor de locuit multietajate, fără permisiunea organelor competente, de a executa careva intervenții în pereții structurali ai clădirii, balcoanelor, scărilor de acces al blocului de locuit, traseelor sistemelor de gaze, canalizare, electrice, etc.
 4. Este interzis de a păstra încărcături, greutăți mari pe balcoanele apartamentelor, scărilor de acces.
 5. Se interzice de a face lucrări mecanice pe balcoanele apartamentelor și scările de acces al blocului de locuit multietajat.
 6. Se interzice blocarea căilor de acces în careva spații, a echipelor și echipajelor serviciilor Situații Excepționale.
 7. La efectuarea oricărui tip de reparație (construcția acoperișului, anexe, replanificări, reparația fațadelor, etc.) se obligă de a primi acordul serviciilor competente conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.
 8. Se interzice intervențiile de replanificare a apartamentelor în blocurile locative existente, care afectează structura de rezistență a construcțiilor, executarea anexelor și extinderea bucătăriilor din contul balcoanelor, loggiilor, spargerea golurilor noi și lărgirea golurilor existente în pereții structurali ai blocurilor locative.
 9. Nu se permite reconstrucția apartamentelor (camerelor), care înrăutățește condițiile de exploatare și de trai ale altor sau al unui cetățean din bloc sau apartament, în special peroanelor cu dizabilități.
 10.  Locatarul, care a efectuat reconstrucția neautorizată a încăperilor locuibile și auxiliare, balcoanelor și loggiilor, permutarea sau instalarea echipamentelor tehnico-sanitare și altor instalații suplimentare, este obligat să aducă încăperile menționate la starea lor inițială.
 11.  Nu se permite reconstrucția și reabilitarea încăperilor în blocurile de locuit, care duc la reducerea rezistenței sau distrugerii elementelor portante ale clădirii, perturbarea funcționării sistemelor inginerești și (sau) echipamentelor instalate la acestea, deteriorarea integrității și aspectului fațadelor, deteriorarea instalațiilor antiincendiare.
 12.  Fumatul în apartamente, balcoane, loggii, scările blocurilor, în apropierea instalațiilor și sistemelor de gaze prezintă un pericol de incendiu.

În caz de incendiu, acordarea ajutorului medical sau situației excepțională sunați la numărul unic 112.

Comisia Situații Excepționale a primăriei or. Fălești

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează