ANUNȚ!

   Mult stimați veterani, participanți a conflictului de pe Nistru, vă aducem la cunoștință, că conform demersului nr. fl/65 din 17.02.2021 al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, veteranii care dețin legitimații de model vechi sunt îndemnați să le  schimbe în legitimație de model nou până la finele anului curent, pentru a beneficia de asigurare obligatorie de asistență medicală gratuită și după data de 31.12.2021. 

  Pentru evitarea unor cazuri de escrocherii la perfectarea documentelor pentru preschimbarea legitimațiilor, participanții la luptele din Transnistria pentru a obține suport sunt îndemnați să se prezinte către  Organizația  Veteranilor de Război de pe Nistru ,,Combatantul” dl. Colesnic Serghei, colonel de poliție în rezervă, președinte al organizației Veteranilor și Pensionarilor al Organelor Afacerilor Interne din raionul Fălești. Adresa juridică a Organizației respective: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 38, telefon de contact 069508456.

Graficul de primire : sediul Organizației se află în incinta Secției - Administrativ-Militare Fălești

Marți :         de la 09.00 până la 12.00

Joi  :             de la 09.00 până la 12.00

Sâmbătă :    de la 09.00 până la 12.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые ветераны, участники конфликта на Днестре, информируем вас, что согласно письму № фл/65 с 17.02.2021 Министерство Oбороны Республики Молдова, ветеранам имеющим удостоверение старого образца, настоятельно рекомендуется поменять их на удостоверение нового образца до конца этого года, для оказания обязательной бесплатной медицинской помощи и после 31.12.2021.

Во избежание случаев мошенничества при подготовке документов для обмена удостоверений ветерана, участникам боевых действий в Приднестровье настоятельно рекомендуется, обратится за поддержку в Организацию Ветеранов Приднестровской Войны «Комбатант» к г-ну  Колесник Сергей, полковника полиции в запасе, президента Организации Ветеранов и Пенсионеров Органов Внутренних Дел Фэлештского района. Юридический адрес Организации: г. Фэлешть, ул. Штефан чел Маре 38, контактный номер телефона  069508456.

График приема:  Организация  находится внутри Военно-Административного - Отдела Фэлешть.

Вторник: с 09:00 до 12:00
Четверг: с 09:00 до 12:00
Суббота: с 09:00 до 12:00.

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează