Uncategorised

Hram 2021 felicitare SA

4În cadrul  ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Fălești,  s-a discutat planul de acțiuni privind prevenirea agravării situției epidemiologice, pe perioada Sfintelor Sărbători de Paști.

  • Slujbele in  perioada Sfintelor Sărbători de Paști, vor fi săvârşite conform  recomandărilor în condiţiile stării de urgenţă emise de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
  • Cetățenilor  orașului Fălești în timpul sărbătorilor de Paști, se recomandă  să rămână în continuare acasă și să respecte normele impuse de autorități.  Măsurile privind prevenirea și răspândirea coronavirusului vor rămâne în vigoare.
  • Celebrarea sărbătorii Paștile Blajinilor se amână pentru datele de 6, 7 și 8 iunie 2020. Astfel, sărbătoarea va fi în ajunul Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt.
  • Va fi interzis  accesul  la cimitirele de pe teritoriul or. Fălești și a localităților Gara Fălești și Fabrica de Zahăr,  în zilele 26-27 aprilie,  (sărbătoarea Paștele Blajinilor),  cu excepția înhumărilor curente.  La procesiunea funerară vor participa maxim 10 persoane sau rudele de gradul I și II.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Hotărârea  nr. 6  din 16.04.2020

           Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a celor apropiați!

Acţiuni Termen de realizare Responsabili
1. Crearea incubatorului de afaceri 2015-2017 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
V.Durnea, viceprimarul oraşului
E.Russu, contabil-şef al primăriei
E.Cebotariov, specialist din cadrul primăriei.
2. Renovarea spaţiului hotelului ”Victoria” 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul oraşului
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
3. Organizarea și desfășurarea seminarelor în domeniul dezvoltării şi susţinerii afacerilor pentru tinerii întreprinzători semestrul I I.Mitelov, V.Bîrliba, E.Cebotariov- specialiştii din cadrul primăriei
4. Organizarea şi desfăşurarea unui forum internaţional al tinerilor antreprenori 2015-2017 I.Mitelov, V.Bîrliba, E.Cebotariov- specialiştii din cadrul primăriei
5. Organizarea expoziţiilor şi tîrgurilor de susţinere şi promovare a producătorilor autohtoni Pe parcursul anului V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
I.Mitelov, specialist din cadrul primăriei
V.Vozniuc, director ”Asociaţia Pieţelor din or. Făleşti”
6. Participarea la tîrguri internaţionale 2015-2017 V.Zalevschi, primarul oraşului
7.Organizarea şi desfăşurarea concursurilor cu participarea producătorilor autohtoni ”Cel mai bun producător”; ”Produsul anului” semestrul II V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
Producătorii autohtoni din teritoriu
8. Instituirea distincţiei ”Sponsorul anului” pe parcursul anului V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
Consiliul local Făleşti
9. Extinderea grupelor de copii la grădiniţele: nr.6 -1 grupă şi
nr. 10- 2 grupe
2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
Conducătorii instituţiilor preşcolare nr.6 şi nr.10
10. Renovarea blocurilor alimentare pentru 6 grădiniţe (nr.nr. 4;5;6;8; 10;12) pe parcursul anului V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
Conducătorii instituţiilor preşcolare
11. Reconstrucţia sistemului de încălzire la grădiniţele pentru copii nr.4 şi nr.6 pe parcursul aniului V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
I.Ciumaş, directorul filialei ”Făleşti-gaz”
12. Extinderea proiectului de prestare a serviciilor socio-medicale la domiciliu 2015-2017 L.Şuvari; T.Railean; I.Revenco- asistenţi sociali din cadrul primăriei or. Făleşti
M.Culibaba, preşedintele
AO ”Casmed”
13. Crearea condiţiilor de deservire a persoanelor cu grad de dezabilitate semestrul I L.Şuvari; T.Railean; I.Revenco- asistenţi sociali din cadrul primăriei or. Făleşti
M.Culibaba, preşedintele
AO ”Casmed”
14. Instalarea rampelor pentru acces la instituţiile publice din oraş semestrul II V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
Conducătorii instituţiilor publice
din oraş
15. Încheierea unui memorandum cu agenţii economici pentru oferirea cu prioritate a locurilor de muncă familiilor aflate în dificultate Pe parcursul anului V.Zalevschi, primarul
V.Bîrliba, specialist din cadrul primăriei
16. Susţinerea prin menţionare şi promovare a persoanelor cu merit în artă şi cultură 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
I.Mitelov, specialist din cadrul primăriei
17. Renovarea a 9 monumente:
”A.S Puşkin”
”Soldatul necunoscut”
”M.Eminescu”
”Glorie-Afganistan, Transnistria, Cernobîl”
”V.I.Lenin”
”Eroilor ”(cimitir)
”Eroilor”
”Memorialul”
”Cosmonautului”
2015-2017 V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
E.Ungureanu, specialist din cadrul primăriei or. Făleşti
18. Organizarea Festivalului cu genericul ”Făleştenii au talent” semestrul I (anual la data de 22 mai) I.Mitelov, specialist din cadrul primăriei
19. Elaborarea proiectelor de extindere şi amenajare a spaţiilor verzi pe tot teritoriul oraşului semestrul II V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
E.Ungureanu, specialist din cadrul primăriei or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
A.Cervaniuc, (DPGCL Făleşti)
20. Extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi în toate sectoarele oraşului, inclusiv: în cart.Dacia, în preajma str.Botoşani (lucrări de construcţie, amenajări, sădire pomilor şi a.) 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
E.Ungureanu, specialist din cadrul primăriei or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
A.Cervaniuc, (DPGCL Făleşti)
21. Amenajarea a trei terenuri sportive în aer liber în localitatea F-ca de Zahăr, gara Făleşti, cart. Dacia în zona centrală, adiacent cu str. Botoşani 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
I.Mitelov, specialist din cadrul primăriei
22. Amenajarea spaţiilor pentru recrearea copiilor în oraş şi cartiere locative 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
I.Mitelov, specialist din cadrul primăriei
23. Amenajarea zonei de agrement în regiunea străzii Bălţului, începînd de la intersecţia cu str. A.Lăpuşneanu pînă la izvor 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
24. Extinderea sistemului de salubrizare, dotarea întreprinderilor municipale cu tehnică, utilaj specializat performant, platforme şi containere, pungi. 2015-2016 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
Consiliul local
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
25. Amenajarea poligonului de acumulare şi depozitare a deşeurilor, sortarea şi prelucrarea deşeurilor 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
26. Lichidarea gunoiştilor neautorizate Pe parcursul anului V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
S.Bezuţchi, sef sectorul nr.1 al IP Făleşti
V.Grosu, şef Inspectoratul Ecologic Făleşti
Populaţia oraşului
27. Elaborarea şi implementarea unui plan de măsuri de conştientizare a populaţiei or. Făleşti cu privire la îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea resurselor energetice regenerabile semestrul II V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
G.Ciurca, director SA”Red-Nord” Făleşti
Asociaţiile obşteşti din oraş
28. Anvelopâarea termică a edificiilor domeniului public 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
Consiliul local
29. Extinderea şi modernizarea iluminatului public în cart. Dacia, gara Făleşti, gara Făleşti-2 2015-2017 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
Consiliul local
G.Ciurca, director SA”Red-Nord” Făleşti
30. Reparaţii capitale a ferestrelor şi uşilor, acoperişelor şi faţadelor la blocurile locative, şcoli, grădiniţe, biblioteci (căminul de cultură şi biblioteca din gara Făleşti, grădiniţa p/u copii nr.4 din loc.F-ca de Zahăr şi alte 5 grădiniţe pentru copii) 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
Conducătorii grădiniţelor pentru copii, căminului cultural şi bibliotecii din gara Făleşti
31. Organizarea acţiunilor de amenajare şi salubrizare a oraşului pe parcursul anului V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
Conducătorii instituţiilor de învăţămînt
Agenţii economici din teritoriu
32. Organizarea şi desfăşurarea Campaniilor de promovare a modului sănătos de viaţă şi alimentaţie corectă 2015-2017 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
Conducătorii instituţiilor de învăţămînt
Conducătorii instituţiilor medicale
33. Organizarea concursurilor anuale:
”Cea mai modernă şi salubră gospodărie”,
”Cea mai modernă şi salubră stradă”,
”Cea mai salubră fîntînă, izvor”
semestrul I
semestrul II
V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
N.Savciuc, secretarul Consiliului local Făleşti
34. Reactualizarea studiului privind starea sistemului de apă şi canalizare pe parcursul anului V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
35. Elaborarea proiectelor privind extinderea reţelei de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare Pe parcursul anului V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
36. Elaborarea proiectelor de renovare a reţelei de apă şi canalizare (gara Făleşti, cart.Dacia, oraşul Făleşti, loc. F-ca de Zahăr) 2015-2016 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
V.Fosa, director SRL ”Servcomprim”
37. Reabilitarea, construcţia sistemului de scurgere a apelor pluviale în cartierele oraşului 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
38. Renovarea, modernizarea a staţiei de epurare a apelor uzate 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
39. Constucţia staţiilor mobile de epurare a apelor uzate 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
40. Renovarea parcului auto şi a utilajului pentru exploatarea eficientă a reţelelor de apă şi canalizare a întreprinderii 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
Consiliul local
41. Extinderea sistemului de gazificare în oraşul Făleşti (loc.F-ca de Zhăr, gara Făleşti, gara Făleşti-2, partea de jos a oraşului) 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
I.Ciumaş, directorul filialei ”Făleşti-gaz”
42. Elaborarea studiului privind starea drumurilor din oraş şi sectoarele acestora semestrul II Consiliul raional Făleşti
V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
Consiliul local
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
43. Elaborarea proiectelor de construcţie a drumurilor pentru cart. Dacia, gara Făleşti 2015-2016 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
E.Ungureanu, specialist din cadrul primăriei or. Făleşti
44. Dotarea cu tehnica specializată a ÎM ”DPGCL din or. Făleşti” pentru întreţinerea drumurilor şi spaţiilor verzi 2015-2017 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
Consiliul local
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
45. Studiul de fezabilitate privind starea reţelelor edilitare în oraş Pe parcursul anului V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
46. Studiul privind eficienţa funcţionării transportului rutier în oraş semestrul II V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
I.Bulgaru, director ”Bug-trans” Făleşti
47. Amenajarea staţiilor de transport public 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
V.Pleşca, specialist din cadrul primăriei
48. Construcţia parcărilor- auto în regiunea centrului oraşului, la gara auto şi în regiunea blocurulor locative multi-etajate 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
E.Ungureanu, specialist din cadrul primăriei or. Făleşti
49. Modernizarea sistemului de informare şi siguranţa în traficul rutier: confecţionarea şi instalarea indicatoarelor, plăculiţelor cu denumirea străzilor, numerotarea blocurilor, caselor individuale de locuit 2015-2016 Consiliul raional Făleşti
V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
L.Ambros ( IS ”Cadastru” Făleşti)
A. Gurduza (SST şi AR al IP Făleşti)
50. Amenajarea scuarelor din cartierele oraşului şi localităţilor 2015-2016 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
E.Ungureanu, specialist din cadrul primăriei or. Făleşti
V.Grosu, şef Inspectoratul Ecologic Făleşti
51. Construcţia şi amenajarea unui Centru multifuncţional (bazin, secţii sportive, cercuri pe interese, etc) în parteniriat cu AE, sectorul asociativ 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
I.Mitelov, specialist din cadrul primăriei
52. Renovarea şi amenajarea aspectului centrului oraşului, faţadelor blocurilor locative cu multe etaje, cît şi a locuinţelor private 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Bagrin, manager-şef al
ÎM ”DPGCL din or. Făleşti”
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
53. Construcţia şi amenajarea terenurilor de joacă pentru copii în toate cartierele oraşului 2015-2017 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
I.Mitelov, specialist din cadrul primăriei
E.Ungureanu, specialist din cadrul primăriei or. Făleşti
54. Amenajarea unui stadion sportiv şi zonei de odihnă în regiunea lacului orăşenesc 2015-2016 V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti
I.Mitelov, E.Ungureanu- specialiştii din cadrul primăriei
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
55. Dezvoltarea capacităţilor de administrare prin participarea la traning-uri tematice 2015-2017 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
V.Bîrliba şi alţi specialişti în domeniul din cadrul primăriei
56. Program de schimb de experienţă cu primării din republică şi de peste hotare 2015-2017 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
V.Bîrliba, specialist din cadrul primăriei
N.Savciuc, secretarul Consiliului local Făleşti
57. Consolidarea sistemului de angajare şi promovare a funcţionarilor publici 2015-2017 V.Zalevschi, primarul or. Făleşti
M.Şoldan, specialist din cadrul primăriei
58. Plasarea panourilor de afişaj stradal şi de publicitate 2015-2017 N.Savciuc, secretarul Consiliului local Făleşti
V.Cervaniuc, arhitect al or. Făleşti
Agenţi economici din teritoriu
59. Crearea reţelei de socializare pe site-ul oficial al primăriei semestrul II S.Mosoreti (deservirea reţelelor de calculatoare)
V.Russu (serviciul de publicare, actualizare şi acces la informaţie)
60. Actualizarea permanentă a informaţiei de pe site-ul oficial al primăriei pe parcursul anului N.Savciuc, secretarul Consiliului local Făleşti
61. Înfiinţarea cluburilor de cartier, consiliilor de cartier semestrul II V.Durnea, viceprimarul or. Făleşti

Executor:
N.Savciuc

Aprobat:
Primarul or. Fălești
Victor Zalevschi

.