7Membrii Comitetului Local Cetățenesc au desfășurat pe data de 21 februarie curent prima ședința in anul curent. La ea au participat 20 de membri CLC, reprezentanți ai primăriei locale, GIZ, societății civile.  

Comitetul activează de la începutul anului 2018 și până in prezent a desfășurat  5 ședințe, in cadrul cărora au fost prezentate si discutate Capitolul AAC din Strategia de dezvoltare social economica a orașului Fălești pentru anii 2018- 2025, discutate si elaborate recomandări pentru APL privind colectarea contribuției pentru conectarea/reconectarea la sistemele de apa si canalizare, rezultatele sondajului sociologic privind măsurarea gradului de satisfacție al locuitorilor or. Fălești de serviciile publice din sectoarele de aprovizionare cu apă și canalizare, cu privire la decizia ANRE privind tarifele noi pentru serviciile „Apa si canalizare” în orașul Fălești s.a..

In cadrul ședinței cu nr. 6 din 21 februarie curent, la care, au fost discutate si elaborate recomandări pe marginea chestiunilor cu privire la activitatea CLC în anul 2018 si sarcinile pentru 2019, analiza diagnostic a Întreprinderii municipale „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de locuințe Fălești”, informațiile privind executarea graficului de lucru la elaborarea proiectului de dizain, aprobarea de către  Agenția pentru Cooperare Internaționala a Germaniei (GIZ) a contribuției individuale a locuitorilor orașului Fălești si identificarea persoanelor vulnerabile, ce vor fi scutite de plata contribuției total sau parțial.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

La ședința au participat primarul orașului Fălești Vladimir Rusu, consultantul regional GIZ Igor Neaga, managerul proiectului Pavel Ivanciuc, expertul BCI Victor Cimpoieș, liderii ONG-urilor "CUTEZATORUL", "Rural Nord", EcoAgriNord, Asociației Apicultorilor.

Comitetul Local Cetățenesc  a fost creat in cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești", finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).