Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntary să pună în aplicare obiectivele UE îndomeniul climei și al energiei.

  Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinirea implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări commune pentru combaterea atenuării schimbărilo rclimatice și adaptarea la schimbările climatice.

  În Republica Moldova, sunt înregistraţi 63 de semnatari ai Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie.

  La 28 mai 2021 orașul Fălești aaderat la obiectivele 2030 în cadrul Convenției primarilor privind Clima și Energia.