Intituţii subordonate  

   

Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

 1. Regulament privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul oraşului Făleşti

 2. Regulamentul cu privire la participarea, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive

 3. Regulament cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar

 4. Regulament al serviciului public de salubrizare al oraşului Făleşti

 5. Regulament cu privire la atribuirea terenurilor familiilor nou formate pentru construcția caselor individuale pe teritoriul or. Făleşti

 6. Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului anual, suplimentelor la salariu şi a altor plăţi suplimentare din cadrul primăriei oraşului Făleşti

 7. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei oraşului Făleşti şi utilizarea mijloacelor acestui fond

 8. Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea consiliului orăşenesc Făleşti

 9. Regulamentul consiliului arhitectural urbanistic orăşenesc

 10. Statutul oraşului Făleşti

 11. Regulament privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte in teritoriul administrativ al or. Fălești

 12. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului orăşenesc "Cea mai salubră şi amenajată gospodărie a anului"

 13. Regulamentul echipei orăşeneşti de fotbal "FC Fălești"

 14. Regulament intern al primăriei oraşului Făleşti

 15. Regulamentul de utilizare a stemei şi drapelului orăşenesc Făleşti

 16. Regulile de transportare a călătorilor şi bagajelor pe teritoriul or. Făleşti

 17. Regulament provizoriu privind autorizarea şl amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, firmelor(inscripţii şi imagini exterioare) în oraşul Făleşti

 18. Regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul or.Făleşti

 19. Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală aflate în posesia persoanelor fizice sau juridice domiciliate sau cu sediul în raza primăriei Fălești

 20. Regulamentul comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, date în locaţiune
   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business