1. Regulamentul cu privire la participarea, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive

 2. Regulament cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar

 3. Regulament al serviciului public de salubrizare al oraşului Făleşti

 4. Regulament cu privire la atribuirea terenurilor familiilor nou formate pentru construcția caselor individuale pe teritoriul or. Făleşti

 5. Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului anual, suplimentelor la salariu şi a altor plăţi suplimentare din cadrul primăriei oraşului Făleşti

 6. Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al primăriei oraşului Făleşti şi utilizarea mijloacelor acestui fond

 7. Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea consiliului orăşenesc Făleşti

 8. Regulamentul consiliului arhitectural urbanistic orăşenesc

 9. Statutul oraşului Făleşti

 10. Regulament privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte in teritoriul administrativ al or. Fălești

 11. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului orăşenesc "Cea mai salubră şi amenajată gospodărie a anului"

 12. Regulamentul echipei orăşeneşti de fotbal "FC Fălești"

 13. Regulament intern al primăriei oraşului Făleşti

 14. Regulamentul de utilizare a stemei şi drapelului orăşenesc Făleşti

 15. Regulile de transportare a călătorilor şi bagajelor pe teritoriul or. Făleşti

 16. Regulament provizoriu privind autorizarea şl amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, firmelor(inscripţii şi imagini exterioare) în oraşul Făleşti

 17. Regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul or.Făleşti

 18. Regulamentul cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală aflate în posesia persoanelor fizice sau juridice domiciliate sau cu sediul în raza primăriei Fălești

 19. Regulamentul comisiei pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, date în locaţiune

 20. Regulament privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale funcționarilor

 21. Regulamentul consiliului orăşenesc pentru protecţia drepturilor copilului

 22. Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

 23. Regulament cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă

 24. Regulament de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor  de pe teritoriul primăriei or. Fălești

 25. Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare

 26. Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei