SECTORUL nr.l – loc. Fabrica de zahăr :  Gherasimov Olesea, Pineaziuc Irina, Buga Boris
STRĂZILE: C.Stamati, Sărata Veche, Şt. Neaga, M.Sadoveanu, Gagarin, Iaşi.

SECTORUL nr.2   Gara Făleşti :  Casian Roman, Pineaziuc Irina
STRĂZILE: V.Alexandri, C.Albă, Feroviarilor, Şciusev, I. Soltîs,   I.Creangă, Mioriţei, Basarabiei,   Horia,  Şiretului, C.Porumbescu, C.Bistriţei, Dumbrava Roşie, N.Gribov, Cozminului, Burebista, Nucilor, S.Lazo, Constructorilor, Ungheniului,B.Vodă, lachir, G.Căruntu, T.Ciobanu, Industrială, Primăverii, Nuferilor,Răutului, E.Bucov, Chişinăului, Traian, A.Negură, Arborilor, Ciocîrliei, I.Dumeniuc,Uzinelor,I.Păscăluţă,L.Dubinovschi,Curceatov.

SECTORUL nr.3 - cartierul Dacia : Voloşin Vladimir, Vatavu Ghenadie
STRĂZILE: Botoşani, Meşterilor,Vişinilor, Viilor,C.Neamţului, M.Viteazul, L.Maternă,Trandafirilor, Tineretului, Viitorului, Hotinului,Suveranităţii, Nouă, Norocului, M.Costin, Izvoarelor, Plopilor, Florilor, E.Sîrbu, P.Rareş, Alunişului,Doinei, autostrada Bălţi- Ungheni (  de   la  SRL „Goldsboro”pînă la  intersecţia cu str. L.Maternă) .

SECTORUL NR.4: Dedov Boris, Falca Anna
STRĂZILE: Bălţului nr. 1,5,7,9,11,13,13/1,15,17. M.Eminescu 45,47.

SECTORUL NR. 5 : Curciuc Denis, Lisac Liudmila
STRĂZILE: Dosoftei, str. Dr. Vodă, strada  şi str-la B.Glavan, Al. cel Bun (de la  intersecţia cu str. Dosoftei  pînă la intersecţia cu str-la Dr.Vodă), Frunze,  Al. Mateevici (de la  intersecţia cu str.Dosoftei pînă la intersecţia cu str. Şt. cel Mare- partea de sus), str. Moldovei ( de la  intersecţia cu str. Dosoftei pînă la  intersecţia   cu str. A.Mateevici - partea de sus),Gr.Vieru,P.Rareş.

SECTORUL NR.6 : Şoldan Valeriu,Iliaşova-Mandalac Irina
STRĂZILE: Cernăuţilor, str-la Dr. Vodă,  A. Pumnul , Şt. cel Mare ( de la intersecţia  cu str. T.Ciorbă pînă la clădirea fostului  gimnaziul - internat).

SECTORUL NR. 7 :   Gruşca Oleg,Arhipov Mariana
STRĂZILE: Şt. Cel Mare( de le intersecţia  cu str.M.Eminescu pînă la  intersecţia cu str.Decebal), Al. Mateevici ( de  la  intersecţia   cu str. Dosoftei pînă la   intersecţia  cu str.  M.Kogălniceanu),  str.M.Kogîlniceanu, Moldovei (de  la   intersecţia  cu str.M.Eminescu pînă la intersecţia cu str.M.Kogălniceanu), stradela Moldovei.

SECTORUL NR.8 : Furculiţa Lilia
STRĂZILE: Şt. cel Mare (de la intersecţia  cu str. M.Eminescu pînă la intersecţia cu str. T.Ciorbă), M.Eminescu (de la intersecţia cu str. Şt. cel Mare pînă la intersecţia cu str. A.Mateevici), AL. cel Bun (de la intersecţia cu str. M.Eminescu pînă la intersecţia cu str. Dosoftei), str. Moldovei ( de  la intersecţia cu str. M.Eminescu pînă la intersecţia cu str. Dosoftei).

SECTORUL NR.9 : Frunza Ala
STRĂZILE: M.Eminescu ( de la intersecţia cu str. M.Mateevici pînă la intersecţia cu str. Luceafărului), A.Russo, Unu Mai, Bucovina, Hajdei, Răzeşilor. str-la M.Eminescu, Pădurilor.

SECTORUL NR.10 : Marcov Vasili, Ambros Lucia
STRĂZILE: M.Eminescu (de la intersecţia cu str. Luceafărului pînă la autogară), Luceafărului, Păcii, P.Movilă, Putnei, A.Lăpuşneanu, G.Cojbuc, C.Negruzzi, Nistrului, Sorocii, G.Muzicescu, Pieţii,Carpaţilor,Prutului.

SECTORUL NR.11 : Ursachi Varfolomei
STRĂZILE: Donici, Livezilor, B.Lăutaru, T.Arghezi, 31 August, Gr.Ureche, I.Neculce, Lacului,Verde,Milescu-Spătaru.

SECTORUL NR.12 : Nanii Mihail
STRĂZILE: cart.Victoriei 1,2,3,5,7,9,11,13,15,17;  T.Ciorbă, str-la T.Ciorbă.

SECTORUL NR.13 : Savva Gleb,Tataru Nadejda
STRĂZILE: C.Stere, N.Testimiţanu, autostrada  Bălţi-Ungheni ( de la  autogară pînă la  intersecţia cu str. Şt. cel Mare-partea de jos), Decebal, Cărămizilor, P.Halipa, V.Lupu, str-la Decebal, D.Cantemir,Gh.Asachi.

SECTORUL NR.14 : Pleşca Eduard, Dedov Boris
STRĂZILE: Şt. cel Mare, 143,145,147, 149.