INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor în cadrul procedurii de achiziții publice tip

Licitaţie publică, nr. 17/02306 din 02.08.2017


Obiectul achiziției:
Lucrări de reparaţie a străzii Alexandru ce Bun din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul  verbal nr. 17/02306/001 din 02.08.2017 au fost încheiate următoarele contracte:
Contractul Nr. 17/02306/001 din 14.08.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de  2048906.39, inclusiv TVA.
Ofertant: S.A. MAGISTRALA

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie a străzii Alexandru ce Bun din or. Făleştii 2048906.39 1707421.99
1.1 Lucrări de reparaţie a străzii Alexandru ce Bun 45233142--6 Bucată 1.00 2048906.39 1707421.99

COMUNICAT    INFORMATIV

cu privire la rezultatele licitaţiei

Nr.1 din 01.08.2017

La data de 01.08.2017 ,ora 10.00, în incinta Primăriei oraşului Făleşti s-a petrecut licitația cu strigare şi reducere  a 27 de loturi:

INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor în cadrul procedurii de achiziții publice tip

Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 17/01628 din 08.06.2017


Obiectul achiziției:
Lucrări de reparaţie a blocului alimentar la Instituţia Educativă Timpurie nr. 5 din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul  verbal nr. 17/01628/001 din 08.06.2017 au fost încheiate următoarele contracte:
Contractul Nr. 17/01628/001 din 15.06.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de  114799.51, inclusiv TVA.
Ofertant: S.R.L. DEZIRA

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie a blocului alimentar la Instituţia Educativă Timpurie nr. 5 din oraşul Făleşti 114799.51 95666.26
1.1 Lucrări de reparaţie a blocului alimentar la Instituţia Educativă Timpurie nr. 5 din oraşul Făleşti 45453000-7 Bucată 1.00 114799.51 95666.26