1 2S-a mai scurs o zi în călimara timpului, iar prezentul de azi va fi trecutul de ieri, de aceea încercăm să surprindem cele mai frumoase amintiri și să le înregistrăm în poze pentru a ne bucura de ele în viitor.
   La data de 22 mai 2019 în or. Făleşti s-a sărbătorit Hramul localităţii ”Sf. Nicolae”. Activitățile destinate acestei sărbători le-am imortalizat în poze pentru a ne bucura de această frumoasă sărbătoare oricînd vom avea dorință.

Galerie foto

Astăzi, 9 mai, în oraşul Făleşti a fost organizat un miting de comemorare dedicat Zilei Victoriei.

Participanţii la acest miting au adus un omagiu de recunoştinţă veteranilor rămaşi în viaţă, ostaşilor căzuţi pe câmpul de luptă, şi respectul deplin pentru cerul senin şi pacea pe pământ.

Veşnică memorie ostaşilor învingători!

Galerie foto

9 mai 19

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție repetată a bunurilor prin
cererea ofertelor de prețuri

  1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;
  2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;
  3. Obiectul achiziției: Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.
  4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

Primăria anunță licitație publică pentru achiziționare a lucrărilorde amenajare a parcului central (repetat).
Data-limită de depunere a ofertelor: 07.05.2019 ora 10:00.
Informații detaliate le găsiți aici  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1555944094498
Persoana de contact: Elena Cebotariov 259-49043.