Ședința IV a comisiei consultative a fost desfășurată în aer liber, pentru a implicarea locuitorilor din localitate. Au fost amenajate cinci panouri cu direcțiile identificate la ședințele precedente și vizite de analiză detaliată în zona de revitalizare. A fost folosita metoda votării cu stickere pentru a desemna direcția de dezvoltare cea mai urgentă și cea mai necesară după părerea locuitorilor zonei, scopul fiind prioritizarea eforturilor de dezvoltare. Spre final am obținut nu numai o viziune mai clară a așteptărilor oamenilor de la programul de revitalizare, dar și unele idei de soluționare a problemelor, care nu au fost identificate până acum. Apreciem mult participarea locuitrilor, care au dat dovadă de activism civic și dorința de a se implica în viața comunității, demonstrând că adevărata și nevalorificată comoară a zonei de revitalizare sînt oamenii.

Această activitate a avut loc în cadrul procesului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană pentru or. Fălești realizat cu suportul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția de Dezvoltare Nord și Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid.

  • sed-iv-cc1_2
  • sed-iv-cc_13
  • sed-iv-cc_14
  • sed-iv-cc_15

La finele săptămânii precedente, grupul de inițiativă ”Cetățean activ”, împreună cu tinerii voluntari din or. Fălești, au venit cu inițiativa de a salubriza porțiunea de pădure din zona de odihnă a lacului din localitate. Această activitate a fost realizată cu suportul financiar al primăriei or. Fălești și implicarea voluntarilor.

Ținem să mulțumim persoanelor implicate pentru munca depusă, implicare și voință de schimbare și reamintim cetățenilor să păstreze curățenia și să protejeze natura înconjurătoare pentru binele tuturor.

  • 1
  • 10
  • 11
  • 13

  Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntary să pună în aplicare obiectivele UE îndomeniul climei și al energiei.

  Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinirea implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări commune pentru combaterea atenuării schimbărilo rclimatice și adaptarea la schimbările climatice.

  În Republica Moldova, sunt înregistraţi 63 de semnatari ai Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie.

  La 28 mai 2021 orașul Fălești aaderat la obiectivele 2030 în cadrul Convenției primarilor privind Clima și Energia.

AMBROZIA

 image image       

 image

  Întru executarea Prevederilor Hotărârii Guvernului nr.967 din 03.10.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia, a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii ambroziei pentru anii 2020-2024, precum și a Dispoziției primarului or. Fălești   nr.2 din 06 iulie 2020, sunt atenționați toți subiecții responsabili (instituțiile publice,întreprinderile municipale, agenții economici, populația) despre obligația de a distruge buruiana, ambrozia, de pe terenurile gestionate, pentru evitarea răspândirii ei invazive.

  Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând genului Ambrozia o reprezintă specia (Ambrosia artemisiifolia), cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă. Ambrozia este o plată anuală, perenă cu tulpini puternic ramificate, care ating înălţimea de 50–100 cm, iar la maturitate poate avea înălţimea de 2 metri. Are rădăcina puternic dezvoltată, care pătrunde în sol până la 4,0 m. Este rezistentă la secetă, creşte chiar şi pe soluri saline şi poate produce cca 30 mii de seminţe.               

  Ambrozia   are o răspândire largă în ţările din Europa, inclusiv în Republica Moldova. Polenul acestei plante este considerat un alergen foarte agresiv cu impact negativ asupra sănătăţii populaţiei, inclusiv prin: 

1) rinoconjuctivită, manifestată prin strănut frecvent, mâncărime la nivelul nasului, al ochilor, nas înfundat, secreţii nazale abundente, ochi roşii (hiperemie conjunctivală); 

2) accese de astm, cu episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau respiraţie şuierătoare; 

3) Afectarea pielii de tip urticărie (mâncărime), eczemă etc. 

4) Şoc anafilactic - cea mai severă reacţie alergică, cu debut brusc, neaşteptat, tablou clinic deseori dramatic, care poate duce la deces, necesitând intervenţie medicală urgentă.

  Metodele de distrugere a ambroziei sunt: mecanică (adică smulgerea sau cosirea plantei) și chimică (prevede utilizarea erbicidelor). 

  Pentru protecția sănătății populației, primăria orașului Fălești, solicită tuturor cetățenilor localității să se mobilizeze pentru realizarea activităților de distrugere și combatere a acestei plante alergene. Cu acest scop a fost creată o platformă online în rețeaua de socializare ,,Viber” cu genericul ,,Stop Ambrozia”. 

  Nerespectarea cadrului normativ constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 12 la 120 unități convenționale (600-6000 lei) conform codului contravențional al R.M. nr.218/2008.  

image23 IUNIE

ZIUA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

Cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua funcţionarului public”, care este sărbătorită anual în R. Moldova la data de 23 iunie, adresez tuturor angajaților din serviciul public un mesaj de felicitare şi încredere în capacitatea fiecăruia de a face faţă provocărilor, de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică. 

Dumneavoastră sunteți reprezentanții statului care se află pe prima linie în procesul de interacţiune cu cetăţenii ţării. Sunteți cei care prin profesionalism, competență și eforturi contribuiți la asigurarea unor servicii publice de calitate pentru și în interesul cetățenilor. 

Cu această ocazie, transmit tuturor funcţionarilor publici un mesaj de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea ce o realizaţi zi de zi.  

Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Să aveți parte de realizări frumoase în activitatea profesională, multe bucurii, fericire, putere pentru a continua munca pe care o faceţi cu dăruire. 

Cu respect, 

Primarul or. Fălești                                           Alexandr Severin