zal apl

STIMAȚI LUCRĂTORI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ!

Adresezi sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale și Vă exprim întreaga gratitudine pentru devotamentul și profesionalismul demonstrat în munca de zi cu zi. Vă mulțumesc pentru eforturile enorme depuse zilnic pentru soluționarea problemelor și dezvoltarea social-economică a localității și Vă doresc ca această sărbătoare să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene.

Cu prilejul zilei profesionale, vă aduc sincere urări de sănătate, bunăstare şi împlinirea speranțelor de mai bine, dorindu-vă mari succese și noi priorităţi în realizarea aspiraţiilor profesionale.

Primarul orașului Rusu Vladimir

A n u n ț

     Luînd în considerație faptul că la funcția de specialist (în problemele reglementării regimului funciar) a fost depus un singur dosar, se anunță prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pînă la 20.02.2019, ora 17-00.

A N U N Ţ


  AO „CASMED” angajează asistenţi medicali în sectorul or. Făleşti, Gara Făleşti , telefon de contact: 0231 2-76-74; 067222388; 060209875.

A n u n ț

  Luînd în considerație faptul că la funcția de specialist ( în problemele recrutării și încorporării ) a fost depus un singur dosar, se anunță prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor pînă la 28.02.2019, ora 17-00.