Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23.03.2015 cu modificările ulterioare.
  Denumirea autorităţii publice: Primăria oraşului Făleşti.
  La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:
  - deţine cetăţenia RM;
  - are studii superioare universitare ;
  - are o vechime de activitate didactică de cel puţin trei ani ;
  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
  - cunoaşte limba română;
  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  - nu are antecedente penale;
  - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), şi n) din Codul muncii.

cse 25 2   Astăzi, 24 martie 2020, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Fălești, la care s-a discutat planul de acțiuni privind prevenirea agravării situției epidemiologice a infecției COVID-19, și completarea  hotărârei  nr. 2 din 16.03.2020 a  Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Fălești.

Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

  Mizăm pe buna înțelegere și atitudinea conștiincioasă a dumneavoastră

  • cse-25_1
  • cse-25_10
  • cse-25_11
  • cse-25_12

La data de  20  martie 2020,  s-a desfășurat ședința extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Fălești, unde au avut loc discuții cu privire la evoluția situației epidemiologice a infecției cu COVID-19. Principalele decizii luate sunt:

- Din data de 23 martie 2020 (luni) vor lucra toate magazinele complexului agro-economic, magazinele ce comercializează detergenți și produse chimice pentu uz casnic și  magazinele specializate a pieselor de schimb auto.

- Pe perioada Situației de urgență, decretată de Parlament în legătură cu situația epidemiologică privind infecția COVID-19, transportul rutier de pasageri va circula în oraș, conform unui orar special, redus, cu pauze mai mari între sosirea microbuzelor în stațiile de așteptare.

- Se formează 2 grupe mobile de patrulare, pentru informare și monitorizare a unităților de comerț și prestări servicii,  a locuitorilor orașului în legătură cu răspândirea infecției COVID – 19  pe perioada Situației de urgență.

Hotărârea  nr. 3 din 20.03.2020

  • cse-20-03_1
  • cse-20-03_2
  • cse-20-03_3
  • cse-20-03_4