La data de 26.06.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării şi încorporării; protecție civilă).

    A promovat concursul Grăchilă Victor

1 clLa data de 26 iunie curent, în centrul oraşului Făleşti, s-a dat start primei faze a lucrărilor de reabilitare a muzeului în aer liber „Evoluția artei”.

În viitorul apropiat această activitate, v-a continua cu faza a doua de reabilitare a muzeului în aer liber, ce va constitui şi schimbarea banerilor actuale decolorate de condiţiile climaterice şi înlocuirea cu lucrări artistice noi.Această activitate a fost posibilă datorită suportului financiar al primăria or. Făleşti, şi la iniţiativa tinerilor activi, voluntari şi prestatorilor de servicii pentru tineret din orășelul nostru.

Ne bucură faptul că avem tineri activi în localitate, care se implică în activităţi de voluntariat şi participa la menţinerea şi îmbunătăţirea aspectului oraşului Făleşti.

Cu acest prilej aducem mulţumiri tuturor celor implicaţi pentru timpul şi suportul fizic acordat, iar la faza a doua a lucrărilor sperăm să avem şi mai mulţi participanţi.

Trebuie să menţionăm un lucru că: totul ce se face, se face pentru noi toţi.

  • 1-cl
  • 2-cl
  • 3-cl
  • 4-cl

     La data de 19.06.2020, a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru participare la concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării şi încorporării; protecție civilă)- anunț repetat.

Pentru participare la concurs a depus dosarul un singur candidat – Grăchilă Victor.

     Candidatul a fost acceptat pentru participare la concurs.

   Concursul se va desfășura la data de 26.06.2020: proba scrisă - ora 08-00; interviul - ora 10-00, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, et. II.

La data de 17.06.2020 a expirat termenul prelungit de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

Un singur candidat  a depus dosarul pentru participare la concurs – Lebediuc Valentina.

În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 18.06.2020 s-a luat decizia de a admite candidatul la etapa II a concursului : Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (test).