Donare sînge 001

Russu Eugenia

  La data de 21 ianuarie 2020, în incinta sălii de ședințe a primăriei or. Fălești, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, la care au participat membrii Comisiei Situații Excepționale, conducători ai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor din teritoriu.

  Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei pentru situații excepționale Alexandr Severin.

Ordinea de zi:

  1. Totalizarea rezultatelor Protecției Civile pentru anul 2019.
  2. Organizarea și planificarea pregătirii Protecției Civile pentru anul 2020 la primărie și obiectivele orașului.    

  Raportori: Severin Alexandr, Rudîc Tudor.

  Menționăm că pe parcursul ședinței membrii Comisiei au venit cu propuneri, solicitări de îmbunătățire a activității Protecției Civile și s-au expus pe problemele cu care se confruntă.

  Totodată au fost decorate cu diplome de gratitudine organizațiile și întreprinderile, care  s-au prezentat exemplar la exerciții și aplicații pe parcursul anului precedent.

Galerie foto

IMG 2994  La data de 20 ianuarie 2020, primarul or. Fălești, Alexandr Severin împreună cu comisia de inventariere și evaluare a obiectelor de menire culturală a făcut o vizită de lucru în teritoriul orașului luând la evidență și evaluând starea monumentelor de pe teritoriul or. Fălești.

  Componența comisiei este alcătuită din specialiști ai primăriei or. Fălești și consilieri locali. Procesul verbal de inventariere și evaluare a obiectelor de menire culturală va fi înaintat consiliului local pentru aprobare și înregistrare.

Galerie foto