La 20.04.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6 și nr. 12 or. Făleşti.

Au promovat concursul :

La IET nr.6 - Navroțchi Lilia, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 20 puncte acumulate se acordă 5 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte
- Interviul – 7,2 puncte 
Punctaj final : 13,2

La IET nr. 12 – Maneața Rodica, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 14 puncte acumulate se acordă 2 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,3 puncte
Punctaj final : 10,5

 • IMG_4521
 • IMG_4522
 • IMG_4523
 • IMG_4527

  La începutul lunii aprilie primăria or. Fălești, în baza cererii de inițiere, a fost selectată pentru a participa în cadrul proiectului de elaborare a Programului de revitalizare urbană, implementat în R. Moldova de către fundația Solidarity Fund PL în cooperare cu ADR Nord.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Odată cu selectarea or. Fălești de a participa la acest proiect, s-a dat start procesului de lucru, care constă din colectări de informații, lucru în teritoriu cu cetățenii, ședințe, schimburi de opinii și consultări publice.

  La data de 14 aprilie curent, a fost organizată cea de-a doua ședință de lucru a Comitetului Coordonator Local din cadrul proiectului de elaborare a Programului de revitalizare urbană a or. Fălești.

  În cadrul ședinței au participat membrii Comitetului Local, facilitatorul și reprezentantul Agenției de Dezvoltare Regionale Nord. Pe ordinea de zi au fost puse în discuție câteva întrebări:
  
-   împărțirea orașului Fălești pe zone,
  -   selectarea indicatorilor de analiză a zonelor,
  
-   procesul de colectare a informației pentru formularul de analiză.

  Credem că munca depusă de membrii comitetului local și a tuturor persoanelor implicate în acest proiect, să fie benefică pentru dezvoltarea orașului Fălești.

La data de 08.04.2021 la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a avut loc sesiunea de testare a cunoștințelor profesionale și manageriale a candidaților ce au depus dosarele pentru participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6, IET nr.10, și IET nr. 12 or. Făleşti

Următoarea etapă a concursului, Interviul, se va desfăşura la data de 20.04.2021, ora 10-00 – în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.

  La 31 martie a avut loc ședința consiliului urbanistic orășenesc, la care a fost prezentat proiectul construcției clădirii multietajate în zona Cartierul Victoriei. Proiectul a fost prezentat de arhitectorul Nița Ion, care a familiarizat membrii consiliului urbanistic despre locul amplasării clădirii, parametrii tehnici, schemele și descrierea apartamentelor, accesul spre clădiri, terenurile de odihnă și de joacă, locurile de colectare a deșeurilor, căile de acces a mașinelor specializate în caz de necesitate. După prezentare, membrii Consiliului urbanistic au votat unanim pentru proiectul dat.

 • pr-clad_1
 • pr-clad_2
 • pr-clad_3
 • pr-clad_4

În orașul Fălești sunt în plină desfășurare lucrările de construcție-montaj în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”, finanțat de Uniunea Europeană. Grație acestui proiect, peste 15 mii de locuitori ai orașului Fălești vor avea acces la apă potabilă sigură.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Miercuri, 7 aprilie 2021, specialiști în monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Nord au efectuat o vizită de monitorizare în teren, pentru a se documenta în privința executării lucrărilor în cadrul proiectului. Împreună cu părțile implicate în procesul de implementare a proiectului, reprezentanții ADR Nord au monitorizat porțiuni de aducție aflate în proces de montare. În urma acestei vizite de monitorizare, specialiștii ADR Nord au constat că lucrările în cadrul proiectului sunt executate în conformitate cu graficul.