ms avram vasile

Săptămâna precedentă, grupul de inițiativă al tinerilor ”Pionners”, de pe lângă Casa de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri ”Eleonora Găină” or. Fălești, a venit cu inițiativa de a salubriza și amenaja podețul din preajma Gării Auto Fălești.

Un bun prilej de a aduce o schimbare spre bine în orășelul nostru a fost activitatea organizată în cadrul Săptămânei Naționale a Voluntariatului, cu implicarea tinerilor și suportul financiar al primăriei or. Fălești.

  • sv_1
  • sv_10
  • sv_11
  • sv_12

Credem că orice implicare și schimbare trebuie să vină de la noi înșine.

 

ms oxana singereanu

La data de 16 octombrie 2020, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, a fost organizate audieri publice cu locuitorii or. Fălești, privind problemele stringente din localitate în cadrul proiectului Comunitate Prietenoasă Vârstei.

Au fost selectate, enumerate și dezbătute cele mai stringente probleme din localitate pentru includerea în planul de activități al comitetului și pe viitor soluționarea lor împreună cu administrația publică locală, agenți economici și locuitorii orașului.

  • ifl_1
  • ifl_2
  • ifl_3
  • ifl_4