La data de 4 iulie curent, pe stadionul din localitatea Făleștii Noi, s-a disputat finala Cupei raionului Fălești la fotbal.

În finală au acces echipa primăriei or. Fălești și echipa primăriei s. Năvîrneț. La finalul celor 90 minute de joc tabela de marcaj indica scorul de 1:1, pentru a putea fi desemnată câștigătoarea finalei, s-a jucat două reprize de prelungiri a câte 15 minute fiecare, în urma cărora echipa primăriei or. Fălești a marcat 3 goluri adjudecându-se victoria cu scorul final de 4:1.

Aducem sincere mulțumiri și urări de bine echipei de fotbal a primăriei or. Fălești, pentru efortul depus și performanța obținută.

Le urăm băieților noștri succes la Campionatul raional de fotbal și performanțe noi.

BRAVO BĂIEȚI!

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ședința IV a comisiei consultative a fost desfășurată în aer liber, pentru a implicarea locuitorilor din localitate. Au fost amenajate cinci panouri cu direcțiile identificate la ședințele precedente și vizite de analiză detaliată în zona de revitalizare. A fost folosita metoda votării cu stickere pentru a desemna direcția de dezvoltare cea mai urgentă și cea mai necesară după părerea locuitorilor zonei, scopul fiind prioritizarea eforturilor de dezvoltare. Spre final am obținut nu numai o viziune mai clară a așteptărilor oamenilor de la programul de revitalizare, dar și unele idei de soluționare a problemelor, care nu au fost identificate până acum. Apreciem mult participarea locuitrilor, care au dat dovadă de activism civic și dorința de a se implica în viața comunității, demonstrând că adevărata și nevalorificată comoară a zonei de revitalizare sînt oamenii.

Această activitate a avut loc în cadrul procesului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană pentru or. Fălești realizat cu suportul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția de Dezvoltare Nord și Solidarity Fund PL în Moldova, cu suportul Polish Aid.

 • sed-iv-cc1_2
 • sed-iv-cc_13
 • sed-iv-cc_14
 • sed-iv-cc_15

La finele săptămânii precedente, grupul de inițiativă ”Cetățean activ”, împreună cu tinerii voluntari din or. Fălești, au venit cu inițiativa de a salubriza porțiunea de pădure din zona de odihnă a lacului din localitate. Această activitate a fost realizată cu suportul financiar al primăriei or. Fălești și implicarea voluntarilor.

Ținem să mulțumim persoanelor implicate pentru munca depusă, implicare și voință de schimbare și reamintim cetățenilor să păstreze curățenia și să protejeze natura înconjurătoare pentru binele tuturor.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 13

  Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se angajează în mod voluntary să pună în aplicare obiectivele UE îndomeniul climei și al energiei.

  Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinirea implementării obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări commune pentru combaterea atenuării schimbărilo rclimatice și adaptarea la schimbările climatice.

  În Republica Moldova, sunt înregistraţi 63 de semnatari ai Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie.

  La 28 mai 2021 orașul Fălești aaderat la obiectivele 2030 în cadrul Convenției primarilor privind Clima și Energia.