INFORMAȚIE

Privind atribuirea contractului

în cadrul procedurii de achiziții publice – licitație publică deschisă nr. MD-1555942588946

Obiectul achiziției:  Lucrări de amenajare a parcului central din or. Fălești.

În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse la procedura de achiziție, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. MD-1555942588946 din 07.10.2019 a fost semnat contractul:

Contract nr. 225 din 18.10.2019 valabil până la 31.05.2020 în sumă de 1980265,00 , inclusiv TVA

Ofertant:  SRL Realconst-Grup

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. Măs.

Cantitatea

Prețul cu TVA

Prețul fără TVA

1

Lucrări de construcție a parcului central din or. Fălești

45200000-9

bucată

1,00

1980265,00

165020,83

Aviz hram Gara 001

  La începutul lunii curente angajații primăriei or. Fălești, SRL Bălți-Gaz filiala Fălești, DPGLC Fălești, au luat parte la Campania Națională de plantare cu genericul ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”. Materialul săditor a fost plantat în zona râulețului Șovățul de Jos din or. Fălești.

 

Galerie foto

Vineri, 13 septembrie 2019, ora 09.00, la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Moldovei, or. Fălești, conform Planului de Acţiuni la Protecţia Civilă, aprobat pentru anul 2019, au avut loc aplicații demonstrative și exerciții practice.

Pentru desfăşurarea exerciţiului, au fost antrenate: Comisia pentru Situaţii Excepţionale, efectivul Punctului teritorial de Dirijare în Situații Excepționale şi forţele Protecţiei Civile ale orașului Fălești.

Serviciile protecției civile au pus în practică cunoștințele teoretice, cât și practice, realizând activități de simulare în situații excepționale, cum ar fi: explozia gazoductului în blocul de locuit, în caz de cutremur, accidente în proporții destul de mari și alte situații care pun în pericol  viețile omenești și bunurile materiale.

Galerie foto