Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

INFORMAŢIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziţii publice tip
Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 17/03648 din 26.10.2017

Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a grădiniţei nr. 6 din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr.   17/03648/001 din   30.10.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03648/001 din 06.11.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de 302222.22 , inclusiv TVA.
Ofertant:
S.C. VAMELIDAS - NORD S.R.L.

Lotul Preţul cu TVA Preţul fără TVA
Nr. Denumirea loturilor/poziţiilor CPV Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr. 6 din oraşul Făleşti 302222.22 251851.85
1.1 Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr. 6 oraşul Făleşti 45453000-7 Bucată 1.00 302222.22 251851.85

INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri, nr.17/03295 din 28.09.2017

 Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a acoperişului Instituţia Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti

 În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr.17/03295/001 din 29.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

 Contractul Nr. 17/03295/001 din 09.10.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de 731937.32, inclusiv TVA.

 Ofertant: S.R.L. EMTEC-NORD

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări re reparaţie capitală a acoperişului la Instituţie Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti       731937.32 609947.77
1.1 Lucrări re reparaţie capitală a acoperişului la Instituţie Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti 45261210-9 Bucată 1.00 731937.32 609947.77

INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri, nr.17/03312 din 25.09.2017

Obiectul achiziției: Cărbune marca AS

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 17/03312/001 din 28.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03312/002 din 13.10.2017 valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 88007.50, inclusiv TVA.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Cărbune       88007.50 73339.50
1.1 Cărbune marca AS 09111100-1 Tonă 23.50 88007.50 73339.50
   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business