La 28 iulie primăria orașului Fălești și-a confirmat statutul de cel mai transparent între orașe, cedând 20 puncte municipiului Bălți și doar 2 puncte municipiului Chișinău.  Primarului Alexandr Severin i-au fost înmânate diploma de onoare și premiul pentru rezultatul obținut în baza studiului realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale – IDIS „Viitorul” împreună cu experții Institutului pentru Reforme Economice și Sociale INEKO, Slovacia.  În acest context, Veaceslav Ioniţă, expertul în politici economice al IDIS „Viitorul”, a menționat că orașul Fălești este pe primul loc între orașe – în reitingul de transparență fiind două municipii, fiind și orașul cu cel mai tânăr primar: ”Dorim ca experiența din Fălești să fie preluată și de alte orașe, sperăm că va fi un exemplu motivațional pentru toți. Ca și în alte localități sânt anumite provocări pentru primărie și noi ne dorim ca autoritățile să fie căt mai deschise în tot ce înseamnă transparența”.

  Primarul orașului, d. Alexandr Severin a subliniat că este foarte plăcut și aplaudabil că munca întregii echipe a fost apreciată la justă valoare. ”Nu ne oprim aici, am primit și niște recomandări de la experți, care urmează să le evaluăm împreună cu grupul de lucru, careva din acestea deja au fost implicate, dar trebuie de depus efort și de înlăturat toate neajunsurile”, a menționat primarul.

  Menționăm, că în ultimul an lucrurile s-au schimbat pozitiv în orașul Fălești, primăria s-a ridicat în reitingul transparenței  de pe locul 6 la locul 3, fiind pe locul 1 între orașe. În anii 2016, 2017, 2018 orașul Fălești a fost clasat pe locurile 4, 9 și 6 consecutiv. 

      La data de 21.07.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

A promovat concursul Lebediuc Valentina, cu punctajul :

- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 12 puncte acumulate se acordă 2 puncte

- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte

- Interviul – 6,44

Punctaj final : 9,44

Primăria or. Făleşti Vă informează despre anularea procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1593687256617 din 21.07.2020 cu obiectul achiziției ”Lucări de reparație a străzilor locale din cartierul Fabrica de Zahăr” conform art. 71 alin. 1 lt b). Procedura repetată se va desfășura la data și ora indicată în SIA RSAP MTender.