La data de 22 iulie, în orașul Fălești a mai fost realizat un proiect, care a fost înaintat de grupul de inițiativă a tinerilor din localitate.

 

Acest proiect a fost realizat cu suportul financiar al primăriei or. Fălești, beneficiari fiind locuitorii orașului nostru. Sperăm că scuarul din centrul orașului va fi mai atrăgător și mai comod pentru socializarea și relaxarea tinerilor și locuitorilor orașului nostru.

Galerie foto

 

La  19 iulie 2019, ora 9.00, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, s-a desfășurat ședința Comisiei penrtu situații excepționale.

Ședința a fost deschisă de președintele Comisiei pentru situații excepționale dl. Vladimir Rusu.

La ședință au fost invitați și au participat membrii Comisiei Situații Excepționale, conducători ai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor orășenești.

    Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de  specialist  superior (construcții, gospodărie comunală și drumuri)

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

  1. Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor; elaborarea devizelor de cheltuieli a serviciilor și lucrărilor contractate de primăriei.
  2. Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice și gospodăriei comunale din localitate.
  3. Controlul volumelor și calității serviciilor comunale din localitate.
  4. Asigurarea coordonării documentației în cadrul elaborării proiectelor și implementarea documentelor de politici în domeniul construcții, gospodărie comunală și drumuri.