La data de 30.03.2023 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de director în IET nr. 4, or. Fălești.

  Pentru participare la concurs au depus dosarele doi candidați.

  În cadrul ședinței comisiei de concurs din 03.04.2023 s-a luat decizia de a admite ambii candidați la etapa II a concursului : Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (test).

  Comisia de concurs