s

Astăzi, 9 mai, în oraşul Făleşti a fost organizat un miting de comemorare dedicat Zilei Victoriei.

Participanţii la acest miting au adus un omagiu de recunoştinţă veteranilor rămaşi în viaţă, ostaşilor căzuţi pe câmpul de luptă, şi respectul deplin pentru cerul senin şi pacea pe pământ.

Veşnică memorie ostaşilor învingători!

  • IMG_1002
  • IMG_1004
  • IMG_1012
  • IMG_1013

ziua europei 9 mai

9 mai 19

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție repetată a bunurilor prin
cererea ofertelor de prețuri

  1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;
  2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;
  3. Obiectul achiziției: Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.
  4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

Primăria anunță licitație publică pentru achiziționare a lucrărilorde amenajare a parcului central (repetat).
Data-limită de depunere a ofertelor: 07.05.2019 ora 10:00.
Informații detaliate le găsiți aici  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1555944094498
Persoana de contact: Elena Cebotariov 259-49043.