Astăzi 15 aprilie 2016 primăria or. Făleşti a găzduit o vizită a voluntarilor din Germania. Iniţial oaspeţii au avut parte de o scurtă vizită prin primărie la care au făcut cunoştinţă cu specialiştii administraţiei publice locale iar mai apoi s-a organizat şi o întrevederea cu primarul şi viceprimarul or. Făleşti.
  Voluntarii s-au interesat care sunt problemele actuale ale oraşului ce ţin de aspectul social al locuitorilor. Oaspeţii şi-au expus punctul de vedere ale muncii care o vor depune la noi în orăşel şi au fost foarte mulţumiţi de primirea călduroasă din partea administraţiei publice locale.

 • IMG_4607
 • IMG_4611
 • IMG_4613
 • IMG_4616

Invitaţie de participare la concurs pentru  achiziţionarea lucrărilor de construcţie
a sistemului de canalizăre în microraionul "Dacia", or.Făleşti (etapa III)
prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena,  tel. 259-2-36-36
Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcţie a sistemului de canalizare în microraionul „Dacia”
Cod CPV: 45232400-6
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 22 aprilie 2016 ora 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 22 aprilie 2016 ora 11.00

 La 10.04.2016 în or. Făleşti s-a desfăşurat spartachiada raională la tenis de masă. Echipa primăriei or. Făleşti în componenţa dl. Furdui Damian, Pleşca Sergiu şi Olaieru Olga, la finalul întrecerilor s-a clasat pe locul I. Aducem sincere mulţumiri membrilor echipei pentru efortul depus şi performanţa obţinută.

Damian Furdui, Olaieru Olga, Pleşca Sergiu.jpg

 La 9 aprilie 2016 în zona verde a or. Făleşti s-au desfăşurat întrecerile deschise la tehnica turismului. La întreceri au participat echipele din s. Călugăr, s. Toxobeni, mun. Bălţi, or. Ungheni şi clubul tinerilor turişti din or. Făleşti „AZIMUT”.
 Întrecerile au fost organizate în cinstea aniversării a 72 ani de la eliberarea raionului şi oraşului Făleşti de sub jugul fascist şi au fost finanţate de către primăria or. Făleşti.

 • IMG_4302
 • IMG_4303
 • IMG_4304
 • IMG_4310

 La 9 aprilie 2016 în or. Făleşti, la propunerea grupului de iniţiativă a tinerilor din oraş, în colaborare cu primăria oraşului s-a organizat o campanie de salubrizare a Aleii Victoriei din preajma monumentului eroilor.
 La această activitate au participat tinerii voluntari din oraş, care au dorit să dea culoare atmosferei din jur şi să-şi aducă aportul la un scop comun: cel de a face oraşul mai curat şi mai frumos. Această activitate a fost organizată sub sloganul „Făleştiul are nevoie de noi”.
 Pe viitor dorim ca la aceste activităţi să se implice şi mai mulţi tineri.
 Vom fi bucuroşi să vă avem alături de noi.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12

  La data de 08.04.2016, în or. Făleşti s-a sărbătorit Ziua Internaţională a Romilor. Această sărbătoare a fost organizată cu sprijinul financiar al primariei or. Făleşti.
  În cadrul sărbătorii s-au organizat întreceri sportive la mini-fotbal, echipele participante au fost premiate cu cupe şi diplome de merit.

 • IMG_4573
 • IMG_4574
 • IMG_4576
 • IMG_4579