Buletin Nr 55 din 22.07.2016
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preturi Nr. 16/01910

Autoritatea contractată :  Primăria Făleşti r-l Făleşti

Adresa: Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73
Telefon/fax: 0 259 49043

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: CEBOTARIOV ELENA

Obiectul achiziţiei: Cărbune marca AS
Cod CPV: 09111100-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: or. Făleşti str. Ştefan cel Mare 73 b.4
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: Republica Moldova, r-l Făleşti, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 73
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caiet de sarcini:   de stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor:   01.08.2016   10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 01.08.2016   10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziţie:
http://etender.gov.md/proceduricard%20?pid=%2014171168

Anexat: INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

7 etapă 16.07.16: Făleşti 5:1 Obreja Veche

crf 2016 5

INFORMAŢIE
privind atribuirea contractelor în cadrul procedurii de achiziţie tip
Cererea a ofertelor de preţuri nr. 16/1726 din 08.07.2016

  Obiectul achiziţiei: Cărbune marca AS CPV 09111100-1
  În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 16/01726/001 din 08.07.2016 au fost încheiate următoarele contracte: nu au fost.
  Procedura de achiziţie va fi petrecută repetat.

  Informaţie anterioară privind invitaţia de participare la concurs

6 etapă 10.07.16: Natalievca 1:2 Făleşti

crf 2016 4

La sfîrşitul săptămînei precedente de lucru tinerii din grupul de iniţiativa a or. Făleşti au amenajat un teritoriu pentru odihnă în zona verde a parcului lîngă staţia meteorologică. Pentru a putea savura panorama care se deschide din acea locaţie s-a decis să se amplaseze două bănci de odihnă şi s-a făcut curăţenie pe acest teritoriu. La sfîrşitul activităţii toţi tinerii au avut o satisfacţie de la rodul muncii depuse şi că lucrurile bune se realizează dacă sunt persoane hotărîte cu iniţiativă şi dornice de a contribui la un scop comun.

  • IMG_5048
  • IMG_5058
  • IMG_5068
  • IMG_5074

5 etapă 02.07.16: Făleşti 2:2 Răuţel

crf 2016 3