felicitare 8 mart

La data de 28.02.2019, a expirat termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării și încorporării).

Pentru participare la concurs au fost depuse trei dosare.

Au fost acceptați pentru participare la concurs toți trei candidați.

Concursul se va desfășura la data de 15.03.2019: proba scrisă - ora 14-00; interviul - ora 16-00, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, et. II.

17La data de 1 martie 2019, în or. Fălești s-a organizat mitingul de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova.

S-au scurs în călimara timpului de acuma 27 de ani, de la începutul conflictului armat de pe Nistru, care până în prezent rămâne o problemă nesoluționată a țării noastre.

În acest conflict armat şi-au pierdut viaţa 315 combatanţi, răniţi 1180, ca şi în orişicare conflict armat s-au înregistrat victime şi în rândul persoanelor civile (125prs.), care au fost nişte jertfe colaterale a acestui conflict armat.

Veșnică amintire și respect ostașilor eroi, care şi-au jertfit vieţile pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova. Acei fii care cu arma în mână au stat la straja apărării țării și a neamului.

  • 1
  • 10
  • 12
  • 13

7Membrii Comitetului Local Cetățenesc au desfășurat pe data de 21 februarie curent prima ședința in anul curent. La ea au participat 20 de membri CLC, reprezentanți ai primăriei locale, GIZ, societății civile.  

Comitetul activează de la începutul anului 2018 și până in prezent a desfășurat  5 ședințe, in cadrul cărora au fost prezentate si discutate Capitolul AAC din Strategia de dezvoltare social economica a orașului Fălești pentru anii 2018- 2025, discutate si elaborate recomandări pentru APL privind colectarea contribuției pentru conectarea/reconectarea la sistemele de apa si canalizare, rezultatele sondajului sociologic privind măsurarea gradului de satisfacție al locuitorilor or. Fălești de serviciile publice din sectoarele de aprovizionare cu apă și canalizare, cu privire la decizia ANRE privind tarifele noi pentru serviciile „Apa si canalizare” în orașul Fălești s.a..

In cadrul ședinței cu nr. 6 din 21 februarie curent, la care, au fost discutate si elaborate recomandări pe marginea chestiunilor cu privire la activitatea CLC în anul 2018 si sarcinile pentru 2019, analiza diagnostic a Întreprinderii municipale „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de locuințe Fălești”, informațiile privind executarea graficului de lucru la elaborarea proiectului de dizain, aprobarea de către  Agenția pentru Cooperare Internaționala a Germaniei (GIZ) a contribuției individuale a locuitorilor orașului Fălești si identificarea persoanelor vulnerabile, ce vor fi scutite de plata contribuției total sau parțial.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

La ședința au participat primarul orașului Fălești Vladimir Rusu, consultantul regional GIZ Igor Neaga, managerul proiectului Pavel Ivanciuc, expertul BCI Victor Cimpoieș, liderii ONG-urilor "CUTEZATORUL", "Rural Nord", EcoAgriNord, Asociației Apicultorilor.

Comitetul Local Cetățenesc  a fost creat in cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești", finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

     Miercuri, 20.02.2019, a expirat termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de specialist (în problemele reglementării funciare).

     Pentru participare la concurs a fost depus un dosar – Cosovan Alexei.

     La data de 21.02.2019 comisia de concurs s-a întrunit în ședință pentru examinarea dosarului și stabilirea zilei pentru desfășurarea concursului.

     A fost acceptat pentru participare la concurs dl Cosovan Alexei.

   Concursul se va desfășura la data de 27.02.2019: proba scrisă - ora 14-00; interviul - ora 16-00, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, et. II.