La 26 aprilie 2016 se împlinesc 30 de ani de la catastrofa nucleară, care s-a produs în anul 1986 la centrala atomică de la Cernobîl.
 La ora 01:23 reactorul nr. 4 al centralei a explodat provocînd cea mai mare catastrofă nucleara civilă pîna la acel moment. La înlăturarea consecinţelor avariei au fost mobilizaţi militari, experţi din R. Moldova şi alte ţări ale Uniunii Sovietice.
 Chinurile iradierii au macinat şi au curmat multe vieţi omeneşti, după acest tragic accident, care şi-a lăsat amprenta adînc în soarta oamenilor. Deci în această zi noi comemorăm acele persoane, care şi-au jertvit viaţa la înlăturarea consecinţelor accidentului nuclear.
 Întreaga omenire este recunoscătoare eroilor pentru devotamentul şi dăruirea depusă la înlăturarea consecinţelor avariei.

 • 1
 • 2-1
 • 5
 • 7

Invitaţie de participare la concurs pentru  achiziţionarea lucrărilor de construcţie a trotuarului la grădiniţa nr. 5

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena,  tel. 259-2-36-36

Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcţie a trotuarului la grădiniţa nr. 5

Cod CPV: 45233161-5

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 22 aprilie 2016 ora 11.30

Data/ora desfăşurării concursului: 22 aprilie 2016 ora 11.30

  Astăzi 15 aprilie 2016 primăria or. Făleşti a găzduit o vizită a voluntarilor din Germania. Iniţial oaspeţii au avut parte de o scurtă vizită prin primărie la care au făcut cunoştinţă cu specialiştii administraţiei publice locale iar mai apoi s-a organizat şi o întrevederea cu primarul şi viceprimarul or. Făleşti.
  Voluntarii s-au interesat care sunt problemele actuale ale oraşului ce ţin de aspectul social al locuitorilor. Oaspeţii şi-au expus punctul de vedere ale muncii care o vor depune la noi în orăşel şi au fost foarte mulţumiţi de primirea călduroasă din partea administraţiei publice locale.

 • IMG_4607
 • IMG_4611
 • IMG_4613
 • IMG_4616

Invitaţie de participare la concurs pentru  achiziţionarea lucrărilor de construcţie
a sistemului de canalizăre în microraionul "Dacia", or.Făleşti (etapa III)
prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena,  tel. 259-2-36-36
Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcţie a sistemului de canalizare în microraionul „Dacia”
Cod CPV: 45232400-6
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 22 aprilie 2016 ora 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 22 aprilie 2016 ora 11.00

 La 10.04.2016 în or. Făleşti s-a desfăşurat spartachiada raională la tenis de masă. Echipa primăriei or. Făleşti în componenţa dl. Furdui Damian, Pleşca Sergiu şi Olaieru Olga, la finalul întrecerilor s-a clasat pe locul I. Aducem sincere mulţumiri membrilor echipei pentru efortul depus şi performanţa obţinută.

Damian Furdui, Olaieru Olga, Pleşca Sergiu.jpg

 La 9 aprilie 2016 în zona verde a or. Făleşti s-au desfăşurat întrecerile deschise la tehnica turismului. La întreceri au participat echipele din s. Călugăr, s. Toxobeni, mun. Bălţi, or. Ungheni şi clubul tinerilor turişti din or. Făleşti „AZIMUT”.
 Întrecerile au fost organizate în cinstea aniversării a 72 ani de la eliberarea raionului şi oraşului Făleşti de sub jugul fascist şi au fost finanţate de către primăria or. Făleşti.

 • IMG_4302
 • IMG_4303
 • IMG_4304
 • IMG_4310