msing

 

 logo  Conceptul proiectului a fost dialogat începând cu anul 2016, având ca obiectiv

 ,,Conservarea patrimoniului cultural și istoric al zonelor Județului Iași din România și Raionul Fălești din Republica Moldova, sprijinirea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural “.

  Prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, cu finanțare prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI), Consiliul Județean Iași, Consiliul raional Fălești și Primăria orașului Fălești  în comun au accesat la un proiect de cooperare transfrontalieră. Proiectul depus și selectat poartă numele ,,Călător pe meridiane culturale”,1HARD/2.1/1 și are drept scop promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului.

  Astfel, în cadrul proiectului ,,Călător pe meridiane culturale”, pentru a valorifica investiția, fiecare dintre părți are obiective separate ce vizează :

  Consiliul Județean Iași

  • Intervenții de consolidare, conservare și dotare a Obiectivului cultural Muzeul "Ion Creangă" cu tot ansamblul său (Casa Bojdeucă - clădire patrimoniu, curtea interioară și clădirea Muzeu care cuprinde expoziții foto-documentare), primul muzeu memorial literar din România, inaugurat la 15 aprilie 1918 lași.Imagine1Imagine2

  Consiliul raional Fălești

  • Intervenții asupra Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „ Lazăr Dubinovschi” monument de arhitectură de însemnătate națională pentru Republica Moldova, construit în anii 30 ai secolului XX și inclus în registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.

Imagine3

Imagine4

  Primăria orașului Fălești

  • Refacerea drumului istoric de acces din pavaj de granit "Ștefan cel Mare", unicul astfel de monument istoric din Republica Moldova, având o încărcătură istorică și simbolică foarte importantă, drum ce nu a dispărut nici măcar la circa 100 de ani de la construcție.

Imagine5

Imagine6

  Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 29 de luni, cu un buget total de 1.724.351,65 euro, dintre care 1.042.081,65 euro destinat- Consiliul Județean Iași, 129.780 euro destinat- Consiliul raional Fălești și 551.730 euro destinat- Primăria orașului Fălești.

  Implementarea proiectului ,, Călător pe meridiane culturale” a contribuit la consolidarea parteneriatului dintre România și Republica Moldova prin promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric, și se adresează direct grupului țintă și beneficiarilor finali prin reabilitarea monumentelor de patrimoniu cultural, aducând schimbări pozitive pe termen lung.

https://ro-md.net/ro