Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către consiliul local şi primarul oraşului.

Sarcinile de bază:
1. Consultarea şi acordarea asistenţei juridice primarului şi viceprimarului oraşului, secretarului consiliului orăşenesc, specialiştilor din cadrul primăriei.
2. Verificarea legalităţii organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, licitaţiilor cu strigare şi cu reducere, etc; actelor întocmite în cadrul primăriei (dispoziţiile primarului, deciziile cosiliului local)
3. Reprezentarea, prin procură, a intereselor primăriei şi consiliului local în instanţele de judecată şi în alte instituţii.

Condiţiile de participare la concurs:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare de licenţă juridice;
- experienţa profesională va fi un avantaj
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Dosarul pentru participare la concurs poate fi depus pînă la data de 12.01.2017 ora 17:00, pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 73, biroul nr. 7

Sarcini de bază:

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.
2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun accord cu CMR.
3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).
4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.
5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare;
- experienţa profesională va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 12.01.2017

 La data de 15.12.2016 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor publice de :
 - specialist (pentru planificarea bugetului)
 - specialist (pentru reglamentarea regimului funciar)
 La ambele funcţii au fost depuse cîte un dosar.
  Astăzi, 19.12.2016, a avut loc prima şedinţă a comisiei de concurs. În cadrul şedinţei au au fost examinate dosarele depuse.
  Ambii candidati au fost admisi la concurs.
  Concursul va avea loc la 28.12.2016, ora 10-00, în incinta sălii de şedinţe a primăriei or. Făleşti.

Comisia de concurs

final

A N U N Ţ
La data de 22 decembrie 2016, ora 10-00, în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti vor fi organizate audieri publice cu privire la elaborarea şi aprobarea proiectului bugetului pentru anul 2017

Dispoziţia cu privire la constituirea grupului de lucru pentru organizare audierilor publice