Intituţii subordonate  

   

Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

Fiecare din noi, de la mic la mare crede în magia sărbătorilor de iarnă, unii mai mult alţii mai puţin, iar noi am încercat să surprindem cele mai frumoase imagini dedicate sărbătorilor de iarnă şi dorim să vă punem la dispoziţie acele clipe care de acuma vor rămîne doar o amintire frumoasă în memoria noastră. Vă dorim să aveţi un an nou plin de realizări şi bucurii.

Pe parcursul anului 2015, Primăria noastră a continuat activitățile de consolidare a capacităților locale în vederea sporirii calității serviciilor locale cu suportul Proiectului USAID de Susținere a Autorităților Publice Locale din Moldova.

În acest sens, funcționarii din cadrul primăriei și Întreprinderii Municipale din oraș au participat la următoarele ateliere de lucru şi instruiri, organizate de LGSP, şi conduse de experți locali şi internaționali: Monitorizare și Evaluare, Managementul Lichidității, Gestionarea Parcului Auto, Managementul Deșeurilor Solide, Gestionarea Spațiilor Verzi, Clasificarea Bugetară, Managementul Serviciului de Apă și Canalizare, Bugetarea pe bază de programe, Egalitatea de Gen.

Aceste activități de instruire au dus la:

- sporirea responsabilității şi a transparenței primăriei față de cetățeni prin îmbunătățirea proceselor de planificare bugetară şi raportare financiară;

- promovarea bunei guvernări;

- sporirea accesului, calității şi eficientizarea serviciilor publice, cât şi utilizarea eficientă a activelor şi a banilor publici;

- familiarizarea cu bunele practici naționale și internaționale.

   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business