7 etapă 16.07.16: Făleşti 5:1 Obreja Veche

crf 2016 5

INFORMAŢIE
privind atribuirea contractelor în cadrul procedurii de achiziţie tip
Cererea a ofertelor de preţuri nr. 16/1726 din 08.07.2016

  Obiectul achiziţiei: Cărbune marca AS CPV 09111100-1
  În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 16/01726/001 din 08.07.2016 au fost încheiate următoarele contracte: nu au fost.
  Procedura de achiziţie va fi petrecută repetat.

  Informaţie anterioară privind invitaţia de participare la concurs

6 etapă 10.07.16: Natalievca 1:2 Făleşti

crf 2016 4

La sfîrşitul săptămînei precedente de lucru tinerii din grupul de iniţiativa a or. Făleşti au amenajat un teritoriu pentru odihnă în zona verde a parcului lîngă staţia meteorologică. Pentru a putea savura panorama care se deschide din acea locaţie s-a decis să se amplaseze două bănci de odihnă şi s-a făcut curăţenie pe acest teritoriu. La sfîrşitul activităţii toţi tinerii au avut o satisfacţie de la rodul muncii depuse şi că lucrurile bune se realizează dacă sunt persoane hotărîte cu iniţiativă şi dornice de a contribui la un scop comun.

  • IMG_5048
  • IMG_5058
  • IMG_5068

5 etapă 02.07.16: Făleşti 2:2 Răuţel

crf 2016 3

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact:  Cebotariov Elena,  tel. 259-49043

Obiectul achiziţiei: Cărbune marca AS

Cod CPV: 09111100-1

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 08.07.2016  orele 10.00

Data/ora desfăşurării concursului: 08.07.2016  orele 10.00

Anexat: INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI