Intituţii subordonate  

   

Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/02129
 
Autoritatea contractantă Primaria Falesti r-l Falesti
Adresa Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73
Telefon/fax 259-49043
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARIOV ELENA
Obiectul achiziţiei Carne de pui- piept si sold
Cod CPV 15112000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Făleşti str. Ştefan cel mare 73
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
 
Termenul de depunere a ofertelor 17.08.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.08.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziţ ie: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=14474041
   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business