La data de 31.05.2020  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

Au fost depuse două dosare :

  • Lebediuc Valentina
  • Știrbu Ina 

 În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 02.05.2020 s-au examinat  două chestiuni : 

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în   p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015.

2. Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

În urma evaluării dosarelor a fost admis la concurs un singur candidat – Lebediuc Valentina.

Prin urmare, conform p.62 , subpunct 4) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015, se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data de 17.06.2020.

Stimați orășeni pentru a acoperi necesitățile sistemului de sănătate în produse sanguine, Centrul Medicilor de Familia Fălești în colaborare cu primăria or. Fălești, vă îndeamnă să luați parte la campania de colectare a sângelui - ”O picătură de sânge salvează o viață”.

Sunt așteptați toți doritorii care se încadrează în limita de vârstă 18-60 ani, care au o greutate corporală mai mare de 50kg, sunt sănătoși din punct de vedere fizic și ne purtători de infecții.

Evenimentul va avea loc la data de 4 iunie 2020, în incinta IP Liceul Teoretic „A. Pușkin”, între orele 8:00- 14:00. Pentru identificarea donatorilor este nevoie să aveți buletinul de identitate cu dumneavoastră.

La data de 28 mai 2020, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, a fost organizată prima ședință de instruire a Comitetului Coordonator Local al or. Fălești, cu tema ordinei de zi: „Comunitate prietenoasa vârstei. Riscuri și nevoile la care sunt supuși vârstnicii”.

La această instruire au participat membrii comitetului coordonator în cadrul căreia au acumulat cunoștințe și informații noi, despre categoria de vârstă destinată persoanelor în etate.

  • pv_1
  • pv_2
  • pv_3
  • pv_4

   Astăzi, 29 mai 2020, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Fălești, la care s-a discutat planul de acțiuni privind prevenirea agravării situției epidemiologice, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, național și regional.
  S-au informat agenții economici despre  Hotărîrile nr. 11 din 15 mai 2020 și nr. 12 din 25 mai 2020 emisă de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică.

  Hotărârea nr. 11 din 15.05.2020

  Hotărârea nr. 12 din 25.05.2020

   S-au aprobat actele de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamități naturale și alte fenomene meteorologice nefavorabile, prezentate de agenții economici.
    Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a celor apropiați!

  • cse-29-05_1
  • cse-29-05_2
  • cse-29-05_4
  • cse-29-05_5