Intituţii subordonate  

   

Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

Invitaţie de participare la concurs pentru  achiziţionarea lucrărilor de construcţie
a sistemului de canalizăre în microraionul "Dacia", or.Făleşti (etapa III)
prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena,  tel. 259-2-36-36
Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcţie a sistemului de canalizare în microraionul „Dacia”
Cod CPV: 45232400-6
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 22 aprilie 2016 ora 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 22 aprilie 2016 ora 11.00

 La 10.04.2016 în or. Făleşti s-a desfăşurat spartachiada raională la tenis de masă. Echipa primăriei or. Făleşti în componenţa dl. Furdui Damian, Pleşca Sergiu şi Olaieru Olga, la finalul întrecerilor s-a clasat pe locul I. Aducem sincere mulţumiri membrilor echipei pentru efortul depus şi performanţa obţinută.

Damian Furdui, Olaieru Olga, Pleşca Sergiu.jpg

 La 9 aprilie 2016 în zona verde a or. Făleşti s-au desfăşurat întrecerile deschise la tehnica turismului. La întreceri au participat echipele din s. Călugăr, s. Toxobeni, mun. Bălţi, or. Ungheni şi clubul tinerilor turişti din or. Făleşti „AZIMUT”.
 Întrecerile au fost organizate în cinstea aniversării a 72 ani de la eliberarea raionului şi oraşului Făleşti de sub jugul fascist şi au fost finanţate de către primăria or. Făleşti.

 • IMG_4302
 • IMG_4303
 • IMG_4304
 • IMG_4310
 • IMG_4326
 • IMG_4332

 La 9 aprilie 2016 în or. Făleşti, la propunerea grupului de iniţiativă a tinerilor din oraş, în colaborare cu primăria oraşului s-a organizat o campanie de salubrizare a Aleii Victoriei din preajma monumentului eroilor.
 La această activitate au participat tinerii voluntari din oraş, care au dorit să dea culoare atmosferei din jur şi să-şi aducă aportul la un scop comun: cel de a face oraşul mai curat şi mai frumos. Această activitate a fost organizată sub sloganul „Făleştiul are nevoie de noi”.
 Pe viitor dorim ca la aceste activităţi să se implice şi mai mulţi tineri.
 Vom fi bucuroşi să vă avem alături de noi.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 17

  La data de 08.04.2016, în or. Făleşti s-a sărbătorit Ziua Internaţională a Romilor. Această sărbătoare a fost organizată cu sprijinul financiar al primariei or. Făleşti.
  În cadrul sărbătorii s-au organizat întreceri sportive la mini-fotbal, echipele participante au fost premiate cu cupe şi diplome de merit.

 • IMG_4573
 • IMG_4574
 • IMG_4576
 • IMG_4579
 • IMG_4581
 • IMG_4585

  Astăzi în or. Făleşti s-a dat  start lucrărilor de reparaţie capitală a drumurilor. Lucrările au început cu porţiunea de drum de pe str. Ştefan cel Mare şi pe viitor se vor extinte şi pe alte porţiuni de străzi. Administraţia publică locală speră că în viitorul apropiat lucrările de reparaţie a drumurilor se vor extinde şi pe alte străzi ale urbei.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business