Prin prezenta Primăria or. Făleşti Vă aduce la cunoştinţă, că conform procesului verbal nr. 17/01895/001 aprobat la 05.05.2017, grupul de lucru pentru achiziţii a decis de a anula procedura de achiziţionare a lucrărilor de reparaţie a străzii Alexandru cel Bun (licitaţia publică nr. 17/01895 din 04.07.2017) conform art. 67 p.1 a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţii publice, art. 150 p.1 al Hotărîrii privind aprobarea Regulamentulu privind achiziţii publice de lucrări (nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite). Procedura va fi petrecută repetat.

 La mijlocul acestei săptămîni grupul de iniţiativă a tinerilor din or. Făleşti în colaborare cu primăria oraşului au organizat o activitate de renovare a aspectului gărduţului din centrul oraşului.
 La această activitate au participat tinerii voluntari din oraş, care au dorit să dea culoare atmosferei din jur şi să-şi aducă aportul la un scop comun: cel de a face oraşul mai curat şi mai frumos.
 Dorim şi sperăm că pe viitor locuitorii oraşului se vor implica activ în aşa gent de activităţi şi vor proteja şi păstra munca tinerilor voluntari de cei ce nu doresc schimbarea în bine a orăşelului nostru.

  • IMG_7379
  • IMG_7381
  • IMG_7382
  • IMG_7384