Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 16/02129
 
Autoritatea contractantă Primaria Falesti r-l Falesti
Adresa Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73
Telefon/fax 259-49043
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CEBOTARIOV ELENA
Obiectul achiziţiei Carne de pui- piept si sold
Cod CPV 15112000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Făleşti str. Ştefan cel mare 73
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
 
Termenul de depunere a ofertelor 17.08.2016 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.08.2016 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziţ ie: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=14474041

Prin prezentul , Agenția Proprietății Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat , în particular privind  desfășurarea:

- în perioada 08 iulie  - 20 septembrie  2016 a concursului investițional pentru privatizarea

- Cinematografului ”Prut”, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare,61 ;

 prețul inițial de vânzare - 650 000 lei,

volumul minim al investițiilor 1 000 000 lei cu termenul de realizare - 3 ani.

  Documentele pentru participare la concurs se primesc până la  20 septembrie  2016 , ora 16:00, pe adresa: mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1, Casa Guvernului;

- în perioada  19-23 septembrie 2016, pe piața reglementată(Bursa de Valori) a licitațiilor”cu strigare” de vânzare a valorilor mobiliare  proprietate publică de stat din S.A.”Uzina de mașini de salubritate  din Fălești”(94,124 %), or.Fălești, str.M.Eminescu,61.

  Comunicatele  informative  au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-203 din 08 iulie 2016.

Agenția Proprietăți Publice
Ex.G.Cramarenco
tel:022-23-80-89

   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business