Intituţii subordonate  

   

Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

Odată cu sosirea primăverii cînd totul în jur se trezeşte la viaţă, cînd razele soarelui ne mîngîie cu căldura lui, cînd primii ghiocei ne îmbată cu aroma dulce de primăvară partea bărbătească aduce un omagiu femeilor, mamelor, fiicelor, surorilor, care înseninează viaţa pe pămînt.

Femeia este firea gingaşă, care prin frumuseţea, bunătatea, dăruirea şi harul său ne face viaţa mai simplă, mai uşoara şi mai frumoasă. Femeia dă culoare vieţii din jur.

Vă punem la dispoziţie unele momente dedicate femeilor petrecute la seratele organizate în Casa de Cultură a Fabricii de Zahăr şi Gara Făleşti.

Fabrica de Zahar 06.03.2016 6Galerie foto - Fabrica de Zahăr

Gara Falesti 08.03.2016 1Galerie foto - Gara Făleşti

Primăria or. Făleşti

invită toţi doritorii de a participa la sărbătoarea slavonă "Masleniţă",

organizată la data de 13.03.2016 ora 10:00 în faţa havuzului orăşenesc.

Vă aşteptăm.

La data de 2 martie 2016, se împlinesc 24 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru. Acest conflict este şi în prezent o rană deschisă care sîngerează în inimile multor locuitori ai ţării noastre, care au trăit pe viu tragicele evenimente petrecute în acea perioadă.

În acest conflict armat şi-au pierdut viaţa  315 combatanţi, răniţi 1180, ca şi în orişicare conflict armat s-au înregistrat victime şi în rîndul persoanelor civile (125 prs.) care au fost nişte jertfe colaterale a acestui conflict armat.

Generaţia  tînără care a auzit de acest conflict armat numai din spusele participanţilor la aceste tragice evenimente sau din cursul de istorie, trebuie să înveţe şi să încerce pe viitor să găsească calea corectă pentru a trăi în înţelegere şi stimă reciprocă ca un popor unit iar toate divergenţele să se rezolve pe cale paşnică.

Comemorarea combatanţilor de pe Nistru Comemorarea combatanţilor de pe Nistru Comemorarea combatanţilor de pe Nistru Comemorarea combatanţilor de pe Nistru Comemorarea combatanţilor de pe Nistru Comemorarea combatanţilor de pe Nistru Comemorarea combatanţilor de pe Nistru

 Sarcini de bază:
 1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate pentru fiecare articol de cheltuieli.
 2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.
 3. Întocmirea proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizele instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului.

 Condiţiile de participare la concurs:
 - cunoaşterea  limbii de stat;
 - studii superioare în domeniul economiei şi în domeniul gestionării finanţelor publice locale;
 - experienţa profesională va fi un avantaj;
 - cunoaşterea la nivel înalt pachetului Microsoft Office ( Word,Excel,Internet).

 Candidaţii vor  depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 16.03.2016

   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business