Prin prezentul , Agenția Proprietății Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat , în particular privind  desfășurarea:

- în perioada 08 iulie  - 20 septembrie  2016 a concursului investițional pentru privatizarea

- Cinematografului ”Prut”, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare,61 ;

 prețul inițial de vânzare - 650 000 lei,

volumul minim al investițiilor 1 000 000 lei cu termenul de realizare - 3 ani.

  Documentele pentru participare la concurs se primesc până la  20 septembrie  2016 , ora 16:00, pe adresa: mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1, Casa Guvernului;

- în perioada  19-23 septembrie 2016, pe piața reglementată(Bursa de Valori) a licitațiilor”cu strigare” de vânzare a valorilor mobiliare  proprietate publică de stat din S.A.”Uzina de mașini de salubritate  din Fălești”(94,124 %), or.Fălești, str.M.Eminescu,61.

  Comunicatele  informative  au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.193-203 din 08 iulie 2016.

Agenția Proprietăți Publice
Ex.G.Cramarenco
tel:022-23-80-89

Buletin Nr 55 din 22.07.2016
Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preturi Nr. 16/01910

Autoritatea contractată :  Primăria Făleşti r-l Făleşti

Adresa: Republica Moldova, r-l Falesti or. Făleşti, str. Stefan cel Mare 73
Telefon/fax: 0 259 49043

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: CEBOTARIOV ELENA

Obiectul achiziţiei: Cărbune marca AS
Cod CPV: 09111100-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini: or. Făleşti str. Ştefan cel Mare 73 b.4
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică: Republica Moldova, r-l Făleşti, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 73
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caiet de sarcini:   de stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor:   01.08.2016   10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 01.08.2016   10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziţie:
http://etender.gov.md/proceduricard%20?pid=%2014171168

Anexat: INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

7 etapă 16.07.16: Făleşti 5:1 Obreja Veche

crf 2016 5

INFORMAŢIE
privind atribuirea contractelor în cadrul procedurii de achiziţie tip
Cererea a ofertelor de preţuri nr. 16/1726 din 08.07.2016

  Obiectul achiziţiei: Cărbune marca AS CPV 09111100-1
  În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 16/01726/001 din 08.07.2016 au fost încheiate următoarele contracte: nu au fost.
  Procedura de achiziţie va fi petrecută repetat.

  Informaţie anterioară privind invitaţia de participare la concurs

6 etapă 10.07.16: Natalievca 1:2 Făleşti

crf 2016 4