Primăria anunță licitație publică pentru achiziționare a lucrărilor de amenajare a parcului central.

Data-limită de depunere a ofertelor: 18.04.2019 ora 10:00.

Informații detaliate le găsiți aici https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554108398923

Persoana de contact: Elena Cebotariov 259-49043

La data de 31 martie 2019, în incinta sălii sportive a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu”, s-a desfăşurat competiţia sportivă “Cupa Primarului 2019” la volei (bărbaţi) dedicată eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru.

IMG 0978

La această competiţie au participat 9 echipe de sportivi din localităţile raionului Făleşti. În finala mică pentru locul trei au luptate echipa Inspectoratului de Poliție Fălești şi echipa s. Pîrliţa, câștigătoare fiind desemnată echipa s. Pîrliţa.

Pentru locurile I şi II, ca și anul precedent s-a dat o luptă crâncenă pe plan sportiv între echipele s. Izvoare şi or. Făleşti. La finele a trei seturi de joc câștigătoarea trofeului a fost desemnată echipa or. Făleşti.

Aducem sincere mulţumiri persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea acestor competiţii şi nu în ultimul rând echipei de sportivi ai or. Făleşti pentru performanţa obţinută.

  • IMG_0900
  • IMG_0904
  • IMG_0907
  • IMG_0908

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri

1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;

2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;

3. Obiectul achiziției: Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.

4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

5. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri conform cerințelor: