ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție repetată a bunurilor prin
cererea ofertelor de prețuri

  1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;
  2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;
  3. Obiectul achiziției: Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.
  4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

Primăria anunță licitație publică pentru achiziționare a lucrărilorde amenajare a parcului central (repetat).
Data-limită de depunere a ofertelor: 07.05.2019 ora 10:00.
Informații detaliate le găsiți aici  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1555944094498
Persoana de contact: Elena Cebotariov 259-49043.
 

anunt 12 04

Anunt 2019 ziua faptelor bune