Primăria or. Făleşti anunţă amînarea desfăşurării concursului pentru funcţiile publice de:
- specialist (pentru reglamentarea regimului funciar)
- specialist ( pentru planificarea bugetului).

Data desfăşurării concursului va fi publicată adăugător.

  Astăzi, 22 decembrie 2016, la iniţiativa primăriei or. Făleşti au fost desfăşurate audieri publice pe subiectul „Propunerile şi obiecţiile populaţiei în cadrul elaborării proiectului de buget pentru anul 2017”.
  În cadrul audierilor au fost înregistrate cinci propuneri, care o să fie sistematizate şi analizate ulterior.
  Primăria or. Făleşti exprimă mulţumiri tuturor participanţilor pentru împlicarea în procesul decizional şi se bucură de faptul că cetăţetii nu sunt indeferenţi de soarta oraşului nostru.

  • 1
  • 2
  • 3

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către consiliul local şi primarul oraşului.

Sarcinile de bază:
1. Consultarea şi acordarea asistenţei juridice primarului şi viceprimarului oraşului, secretarului consiliului orăşenesc, specialiştilor din cadrul primăriei.
2. Verificarea legalităţii organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, licitaţiilor cu strigare şi cu reducere, etc; actelor întocmite în cadrul primăriei (dispoziţiile primarului, deciziile cosiliului local)
3. Reprezentarea, prin procură, a intereselor primăriei şi consiliului local în instanţele de judecată şi în alte instituţii.

Condiţiile de participare la concurs:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare de licenţă juridice;
- experienţa profesională va fi un avantaj
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Dosarul pentru participare la concurs poate fi depus pînă la data de 12.01.2017 ora 17:00, pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 73, biroul nr. 7

Sarcini de bază:

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.
2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun accord cu CMR.
3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).
4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.
5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare;
- experienţa profesională va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 12.01.2017