Astăzi, 10 aprilie  2020, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a orașului Fălești, la care s-a discutat planul de acțiuni privind prevenirea agravării situției epidemiologice a infecției COVID-19, inclusiv tendințele de evoluție a bolii la nivel global, național și regional.

 

Hotărârea  nr. 5  din 10.04.2020

           Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a celor apropiați!

 

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23.03.2015 cu modificările ulterioare.
  Denumirea autorităţii publice: Primăria oraşului Făleşti.
  La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:
  - deţine cetăţenia RM;
  - are studii superioare universitare ;
  - are o vechime de activitate didactică de cel puţin trei ani ;
  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
  - cunoaşte limba română;
  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  - nu are antecedente penale;
  - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), şi n) din Codul muncii.