Sarcini de bază: 

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.

2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.

3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).

4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.

5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
     - cunoaşterea   limbii de stat;

     - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     - cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
     - în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

La data de 16 mai 2020, în parcul din preajma L.T. ”I. Creangă”, a fost organizată o activitate de amenajare a unui spațiu de odihnă, destinat tinerilor și locuitorilor orașului.

Acest lucru a fost realizat la inițiativa unor voluntari în baza unui proiect inițiat de către grupul de inițiativă ”Cetățean Activ”, cu suportul material și financiar al primăriei or. Fălești și Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI).

În această zonă de odihnă au fost amenajate patru bănci originale de odihnă, s-au plantat arbori și arbuști, ce vor schimba spre bine aspectul parcului, iar în centrul lucrării s-a plantat un tei, care pe viitor va proteja cu coroana sa de razele solare, pe cei ce se vor relaxa în acest minunat scuar.

Credem că această muncă depusă de voluntari va fi păstrată și prețuită de toți, iar pe viitor aspectul parcului să se îmbogățească și cu alte zone frumoase.

Aducem sincere mulțumiri tuturor persoanelor, care au fost implicate în organizarea și realizarea acestui minunat obiect de odihnă.

  • 1
  • 2
  • va_1
  • va_10

     Luând în considerație  expirarea  regimului stării de urgență, Primăria or. Fălești  prelungește  termenul  de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de director al IET nr. 5, or. Făleşti, până la 31.05.2020

Primăria or. Făleşti aduce sincere felicitări tuturor asistenţilor medicali, cu ocazia Zilei Internaţionale a Asistentului Medical şi vă doreşte să aveţi parte de putere, sănătate, realizări pe tărâmul profesional şi desigur de fericire.

Cunoaştem cu toţii că în aceste zile de grea cumpănă pentru societatea noastră, Dumneavoastră sunteţi persoanele care luptaţi în prima linie împreună cu toată familia sistemului medical cu această cruntă pandemie.

Vă dorim tot binele din lume şi să ne fiţi sănătoşi.

Astăzi în or. Făleşti, cu ocazia Zilei Victoriei asupra fascismului a fost organizată activitatea de comemorare a ostaşilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

În contextul situaţiei pandemice din ţară când adunările în masă sunt interzise, la depunerea de flori au participat primarul or. Făleşti în persoana dl. Severin Alexandr, conducerea raionului Făleşti, membri ai organizaţiilor de veterani din localitate şi inspectoratului de poliţie Făleşti. De asemenea primăria or. Făleşti a făcut o vizită văduvelor de război şi la unicului veteran din localitate rămas în viaţă, transminţîndu-le felicitări de sănătate, bucurii şi fericire.

Cu această ocazie primăria or. Făleşti a pregătit şi un ajutor financiar văduvelor de război în mărime de 500 lei fiecare iar dl. Cuşnir Serghei i s-a oferit un ajutor în mărime de 3000 lei.

Dorim să aducem sincere mulţumiri dl. Curciuc Denis şi supermarketului „Bazzar” pentru cadoul dulce forte frumos pregătit veteranului de război Cuşnir Serghei.

  • 9-mai_1
  • 9-mai_10
  • 9-mai_11
  • 9-mai_12

 

ms 9 mai 2020