Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

INFORMAŢIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziţii publice tip
Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 17/03648 din 26.10.2017

Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a grădiniţei nr. 6 din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr.   17/03648/001 din   30.10.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03648/001 din 06.11.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de 302222.22 , inclusiv TVA.
Ofertant:
S.C. VAMELIDAS - NORD S.R.L.

Lotul Preţul cu TVA Preţul fără TVA
Nr. Denumirea loturilor/poziţiilor CPV Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr. 6 din oraşul Făleşti 302222.22 251851.85
1.1 Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr. 6 oraşul Făleşti 45453000-7 Bucată 1.00 302222.22 251851.85

INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri, nr.17/03295 din 28.09.2017

 Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a acoperişului Instituţia Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti

 În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr.17/03295/001 din 29.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

 Contractul Nr. 17/03295/001 din 09.10.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de 731937.32, inclusiv TVA.

 Ofertant: S.R.L. EMTEC-NORD

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări re reparaţie capitală a acoperişului la Instituţie Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti       731937.32 609947.77
1.1 Lucrări re reparaţie capitală a acoperişului la Instituţie Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti 45261210-9 Bucată 1.00 731937.32 609947.77

INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri, nr.17/03312 din 25.09.2017

Obiectul achiziției: Cărbune marca AS

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 17/03312/001 din 28.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03312/002 din 13.10.2017 valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 88007.50, inclusiv TVA.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Cărbune       88007.50 73339.50
1.1 Cărbune marca AS 09111100-1 Tonă 23.50 88007.50 73339.50

INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Licitaţie publică , nr. 17/03053 din 22.09.2017

Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie străzilor din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 17/03053/001 din 22.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03053/001 din 04.10.2017 valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 1909824.36 , inclusiv TVA.
Ofertant: DRUMURI-BĂLŢI S.A.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie a străzilor 1909824.36 1591520.30
1.1 Lucrări de reparaţie a străzilor din oraşul Făleşti 45233142-6 Bucată 1.00 1909824.36 1591520.30

 În cadrul primăriei or. Făleşti funcţionarii publici debutanţi confirmaţi în funcţia publică au depus Jurămîntul funcţionarului public. Colegii de serviciu le urează realizări şi succese în activitatea profesională, responsabilitate, corectitudine şi devotament.

  • IMG_7603
  • IMG_7606
  • IMG_7608
   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business