INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor

în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 18/02699 din 09.07.2018

Obiectul achiziției: Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe pentru IET nr. 10

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă

în procesul verbal nr. 18/02699/001 din 13.07.2018 au fost încheiate următoarele contracte:


Contractul Nr.
18/02699/001 din 19.07.2018 valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 306009.51, inclusiv TVA.

Ofertant: Î.I. LIPOVAN-VECTRA

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas.

Cantitatea

1 Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe pentru IET nr. 10 306009.51 255007.92
1.1 Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe pentru IET nr. 10 45421100-5 Bucată 1.00 306009.51 255007.92

A N U N Ţ

Primarul or. Făleşti anunţă funcţie vacantă de inginer ( construcţii, gospodărie comunală şi drumuri).
Sarcinile de bază ale funcţiei date:
1. Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
2. Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
3. Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
4. Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
5. Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.

Condiţiile angajării:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul construcţii;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni;
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
- Cunoaşterea programului WinCmeta 2000

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46

Primarul or. Făleşti                                                                             V.RUSU