Primăria orașului anunță licitație publică pentru achiziționarea lucrărilor de amenajare a parcului central (repetat)
Data-limită de depunere a ofertelor - conform SIA RSAP MTender
Informații detaliate le găsiți aici  mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555942588946
 

Primăria orașului anunță licitație publică pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trimestrul IV
Data-limită de depunere a ofertelor - conform SIA RSAP MTender
Informații detaliate le găsiți aici  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1566206001935