La data de 02.03.2021  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr.6, 10 și nr.12, or. Făleşti.

Pentru participare la concurs au  depus   dosare :

 - IET nr. 6 – Navroțchi Lilia

 - IET nr. 10 – Stavciuc Aliona

 - IET nr. 12 -  Maneața Rodica.

În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 03.03.2021  s-au examinat  două chestiuni : 

1.Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  

Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.163 din 23.03.2015.

 

2.Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

 

În urma evaluării dosarelor au fost admiși la concurs  toți trei candidați.

IMG 4392

Astăzi 3 martie, curent, în orașul Fălești, a avut loc un eveniment inedit – deschiderea oficială a laboratorului medical de analize ”INVITRO DIAGNOSTICS”.

La deschidere au fost invitați: primarul or. Fălești, vicepreședintele consiliului raional Fălești, Fusu Veaceslav, AdministratorulInstituţiei Medico-Sanitare Publice CENTRUL DE SĂNĂTATE FĂLEŞTI, dna. Nina Sceastlivîi, medici din instituțiile medicale locale.

Sperăm că cu deschiderea acestui centru medical de colectare a analizelor, accesul populației din oraș și raion la servicii medicale, va fi mai largă.

  • IMG_4384
  • IMG_4385
  • IMG_4389
  • IMG_4392

La data de 2 martie, curent, în or. Fălești, s-a organizat mitingul de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova. 

Acest conflict armat, chiar și după trecerea anilor, este o durere și o rană deschisă, care macină inimile multor locuitori ai ţării noastre, care au avut de suferit de pe urma acestor tragice evenimente. 

În acest conflict armat și-au pierdut viața 315 combatanți, feciori ai neamului, care s-au jertfit pentru integritatea teritorială a țării. De asemenea pe câmpul de luptă au fost răniți 1180 combatanți, iar în rândul persoanelor civile si-au pierdut viața circa 125 persoane. 

Generația   tânără, care cunoaște aceste tragice evenimente din istoria țării noastre, trebuie să învețe şi să încerce pe viitor să găsească noi oportunități pentru a trăi în înțelegere şi stimă reciprocă ca un popor unit, iar divergențele care vor apărea să fie rezolvate pe cale pașnică.

Veșnică amintire și respect ostașilor căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova.

  • trns-fl_1
  • trns-fl_10
  • trns-fl_11
  • trns-fl_12

Galerie foto