La data de 21.07.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

A promovat concursul Lebediuc Valentina, cu punctajul :

- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 12 puncte acumulate se acordă 2 puncte

- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte

- Interviul – 6,44

Punctaj final : 9,44

Primăria or. Făleşti Vă informează despre anularea procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1593687256617 din 21.07.2020 cu obiectul achiziției ”Lucări de reparație a străzilor locale din cartierul Fabrica de Zahăr” conform art. 71 alin. 1 lt b). Procedura repetată se va desfășura la data și ora indicată în SIA RSAP MTender.

s severin alexandr

Săptămâna aceasta a fost finisată şi cea de-a doua fază de reabilitare a muzeului în aer liber situat în centrul oraşului Făleşti.

Cum am şi menţionat anterior activitate dată a fost posibilă datorită iniţiativei tinerilor voluntari din oraş cu suportul financiar al primăriei or. Făleşti.

Această tranziţie a artei de la „Evoluţia artei”, care mai bine de 2 ani ne-a bucurat ochiul locuitorilor şi oaspeţilor oraşului Făleşti, trece la faza de lucrări ale pictorilor autohtoni.

Sperăm că contribuţia adusă de toţi actorii implicaţi la reabilitarea acestui muzeu, să aducă un plus de culoare în viaţa orăşelului nostru.

  • mal_1
  • mal_10
  • mal_11
  • mal_12

Galerie foto