Anunt pomul de craciun

  În dimineaţa zilei de astăzi, 15 ianuarie, funcţionari ai Primăriei Fălești, în frunte cu primarul , Severin Alexandr, au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe str. Ștefan cel Mare din or. Fălești. Evenimentul a avut loc în contextul împlinirii a 170 ani de la naşterea marelui poet.

IMG 2990

  Cu acest prilej, a fost organizat un recital de poezie, au avut loc evocări, alocaţiuni şi momente literar – muzicale.

  Anume astăzi când s-a născut marele poet Mihai Eminescu, este sărbătorită Ziua Naţională a Culturii, nu este o simplă coincidenţă, ci un omagiu adus suplimentar marelui poet în semn de recunoștință pentru operele sale.

  • IMG_2944
  • IMG_2946
  • IMG_2950
  • IMG_2967

Galerie foto

     Sarcini de bază:

     1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.
     2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.
     3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).
     4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.
     5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

     Condiţiile de participare la concurs:

     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
     - cunoaşterea  limbii de stat;
     -  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     -este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     
-cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet) în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

  Primăria or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de  specialist  superior  (construcții, gospodărie comunală și drumuri)

  Sarcinile de bază ale funcţiei date:

  1. Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor; elaborarea devizelor de cheltuieli a serviciilor și lucrărilor contractate de primăriei.
  2. Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice și gospodăriei comunale din localitate.
  3. Controlul volumelor și calității serviciilor  comunale din localitate.
  4. Asigurarea coordonării documentației în cadrul elaborării proiectelor și implementarea documentelor de politici în domeniul construcții, gospodărie comunală și drumuri.

Primăria orașului anunță licitație publică
pentru achiziționarea serviciilor de amenajare a orașului Fălești.
Data-limită de depunere a ofertelor - conform SIA RSAP MTender
 
 

felicitare primar