Primarul or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice

-      de specialist (pentru reglementarea regimului funciar);

şi a funcţiilor de:

-      mediator comunitar

-      inginer construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

pînă la data de 24.10.2018.

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46;  Web: www.falesti.md

INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor

în cadrul procedurii de achiziții publice tip Licitaţie publică , nr. 18/03499 din 21.08.2018

Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-nul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 18/03499/001 din 23.08.2018 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr.18/03499/001 din 04.09.2018 valabil până la 31.12.2019 în sumă de 3996268.48, inclusiv TVA.

Ofertant: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas.

Cantitatea

1 Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-l Făleşti 3996268.48 3330223.73
1.1 Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-l Făleşti 45233142-6 Bucată 1.00 3996268.48 3330223.73

  Angajați ai primăriei or. Fălești, consilieri locali și angajații Inspecției Ecologice de Stat Fălești au acceptat provocarea voluntarilor mișcării naționale ”Hai Moldova”, prin implicare la salubrizarea râulețului Șovățul de Jos din or. Fălești.

  Această activitate a fost dedicată ”Zilei Globale a Curățeniei” la care s-au alăturat peste 150 de țări din întreaga lume.

  • 1
  • 10
  • 11
  • 14

Aviz 13.09.18