Soroca Elena

La data de 16 08.2020, primăria or. Fălești, a organizat o excursie destinată tinerilor din localitate la monumentul arheologic din epoca paleoliticului situat în s. Duruitoarea.

Această activitate a fost organizată cu ocazia Zilei Internaționale a tinerilor sărbătorită la data de 12 august. Nu în ultimul rând excursia a fost organizată și ca o recompensă, mulțumire, din partea primăriei or. Fălești, pentru tinerii activi din localitate implicați în diferite activități de voluntariat pe parcursul anului.

  • excursie_1
  • excursie_10
  • excursie_11
  • excursie_12

La data de 6 august 2020, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, a fost organizate două focus-grupuri cu reprezentanții administrației publice locale și persoanele în etate din localitate.

În cadrul acestor focus-grupuri au fost evidențiate cele mai stringente probleme cu care se confruntă persoanele în etate din comunitate și s-au identificat și soluții pentru înlăturarea lor.

Propunerile parvenite în procesul de lucru al ședinței au fost înregistrate iar pe viitor membrii comitetului împreună cu toți actorii implicați în acest proiect, vor încerca rezolvarea acestor probleme.

  • cas_1
  • cas_2
  • cas_3
  • cas_4