La data de 21 mai 2020, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, a fost organizată prima ședință a Comitetului Coordonator Local al or. Fălești. 

În cadrul acestei ședințe pentru buna funcționare a comitetului au fost alese organele de conducere, pe bază de vot deschis. Un alt punct al ordinei de zi a fost analiza și aprobarea regulamentului de funcționare, prezentarea și dezbaterea modelului planului de activitate al CCL.

Odată cu finisarea ședinței a fost dat startul proiectului implementat de către AO ”Casmed” în colaborare cu primăria or. Fălești - ”Îmbătrânire și Sănătate”, cu suportul financiar al Crucii Roșii Elveția.

Sperăm ca primul pas făcut să fie de bun augur iar rezultatele acestei colaborări să fie apreciate și benefice societății.

 • IMG_5156
 • IMG_5160
 • IMG_5164
 • IMG_5165

0

   La data de 11.05.2020 Primăria orașului Fălești în colaborare cu Asociația Obștească „CASMED” și Asistenții Sociali comunitari or. Fălești au distribuit 125 de cutii cu produse alimentare, igienice și materiale de protecție pentru familiile din categoriile: persoane vârstnice și persoane cu dizabilități pentru a le ajuta să facă față mai ușor provocărilor cauzate de Covid-19.   Acest lucru a fost posibil datorită suportului Crucii Roșii din Elveția în cadrul proiectului „Îmbătrânire și sănătate”. Sperăm să vă fie de folos și să prețuiți ajutorul acordat.

 • casm_1
 • casm_10
 • casm_11
 • casm_12

Sarcini de bază: 

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.

2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.

3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).

4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.

5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
     - cunoaşterea   limbii de stat;

     - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     - cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
     - în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

La data de 16 mai 2020, în parcul din preajma L.T. ”I. Creangă”, a fost organizată o activitate de amenajare a unui spațiu de odihnă, destinat tinerilor și locuitorilor orașului.

Acest lucru a fost realizat la inițiativa unor voluntari în baza unui proiect inițiat de către grupul de inițiativă ”Cetățean Activ”, cu suportul material și financiar al primăriei or. Fălești și Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI).

În această zonă de odihnă au fost amenajate patru bănci originale de odihnă, s-au plantat arbori și arbuști, ce vor schimba spre bine aspectul parcului, iar în centrul lucrării s-a plantat un tei, care pe viitor va proteja cu coroana sa de razele solare, pe cei ce se vor relaxa în acest minunat scuar.

Credem că această muncă depusă de voluntari va fi păstrată și prețuită de toți, iar pe viitor aspectul parcului să se îmbogățească și cu alte zone frumoase.

Aducem sincere mulțumiri tuturor persoanelor, care au fost implicate în organizarea și realizarea acestui minunat obiect de odihnă.

 • 1
 • 2
 • va_1
 • va_10