În fiecare an, devenind deja o tradiție frumoasă, în or. Fălești, la data de 20 decembrie, a fost inaugurat pomul de crăciun și deschiderea festivă a sărbătorilor de iarnă.
Anul acesta situația pandemică din țară a făcut schimbările sale în planul activităților preconizate pentru sărbători, deși nu am rămas fără atmosfera feerică a sărbătorilor și am încercat să aducem puțină fericire și bucurie atât copiilor cât și părinților, care au participat la deschiderea festivă a sărbătorilor de iarnă.
Atmosfera plăcută redată prin decorațiunile luminoase și focurile de artificii au încălzit și au luminat fețele tuturor celor prezenți, au adus un strop de fericire în inimile noastre.
Ținem să mulțumim tuturor persoanelor implicate la organizarea acestui eveniment și Vă dorim la toți sărbători fericite.
  • ibc_10
  • ibc_11
  • ibc_12
  • ibc_13

sed online adr  La 17 decembrie curent, în regim online, a avut loc o ședință tehnică privind coordonarea lucrărilor de reabilitare și extindere a sistemului de aprovizionare cu apă în orașul Fălești, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”, finanțat de Uniunea Europeană.

 La ședință au participat conducerea și specialiști din cadrul ADR Nord, autorități publice locale, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate din Fălești, proiectantul, responsabil tehnic, antreprenorul care va efectua lucrările de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă, dirigintele de șantier, reprezentați ai Departamentului de Construcții al GIZ, societatea civilă, Comitetul local de cetățeni, arhitectul-șef al orașului Fălești și managerul de proiect.

 În cadrul ședinței s-a discutat despre rolul, responsabilitățile și procedurile de interacțiune între părțile implicate în procesul de implementare a Contractului de execuție a lucrărilor de construcție, semnat recent în incinta ADR Nord.

 În urma procedurilor de licitații publice, s-a stabilit că lucrările de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia urmează să fie executate, în decurs de 10 luni calendaristice, de SRL „Polimer Gaz Conducte”. Valoarea contractului de antrepriză se cifrează la 35,49 milioane de lei, din care 3,31 milioane de lei reprezintă cofinanțarea din partea Primăriei orașului Fălești.