ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri

1. Beneficiar: Întreprinderea Municipală ”Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale” Fălești;

2. Cod de identificare: cod fiscal (IDNO) 1004602005437;

3. Obiectul achiziției: Achiziții de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a întreprinderii pentru anul 2019.

4. Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri (Cod CPV - 09100000 – 0).

5. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri conform cerințelor:

IMG 0891La data de 16 martie 2019, în incinta sălii sportive a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu”, s-a desfăşurat competiţia sportivă “Cupa Primarului 2019” la tenis de masă dedicată eroilor căzuţi în războiul din Afganistan, organizată de primăria or. Fălești.

La această competiţie au participat 10 echipe de sportivi din localităţile raionului Făleşti. În finala mică pentru locul trei au luptate echipa s. Pîrlița şi echipa s. Horeşti, câștigătoare fiind desemnată echipa din Pîrlița.

Pentru locurile I şi II lupta s-a dat între echipele s. Pruteni şi or. Făleşti, câștigătoarea trofeului anul acesta a fost desemnată echipa or. Făleşti.

Aducem sincere mulţumiri persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea acestor competiţii, echipelor participante la competiții şi nu în ultimul rând echipei de sportivi ai or. Făleşti pentru performanţa obţinută.

  • IMG_0811
  • IMG_0813
  • IMG_0824
  • IMG_0828