Miercuri, 6 noiembrie, în incinta Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, au fost recepționate proiectele tehnice de execuție pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în orașele Fălești .

 Proiectele tehnice de execuție au fost elaborate de către specialiștii companiei de proiectare SC „Apcan Proiect” SRL. Anterior, documentația tehnică a fost examinată și aprobată de către Departamentul de Construcții al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și aprobate de către primăriile localităților vizate.

 În context, directorul interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, a comunicat că, în următoarea perioadă, Agenția urmează să desfășoare procedurile de achiziții publice. Lucrările de construcție în cadrul măsurilor investiționale urmează să fie finanțate din fondurile Uniunii Europene și din contribuția fiecărei localități beneficiare.

 Amintim că, acum o lună, ADR Nord și GIZ Moldova, cu suportul Uniunii Europene, au semnat un Acord de Finanțare în valoare de 10,08 milioane de euro pentru investiții în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare precum și sporirea eficienței energetice în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord.

 Proiectele de AAC din orașele Fălești și Edineț sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Galerie foto

INFORMAȚIE

Privind atribuirea contractului

în cadrul procedurii de achiziții publice – licitație publică deschisă nr. MD-1555942588946

Obiectul achiziției:  Lucrări de amenajare a parcului central din or. Fălești.

În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse la procedura de achiziție, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. MD-1555942588946 din 07.10.2019 a fost semnat contractul:

Contract nr. 225 din 18.10.2019 valabil până la 31.05.2020 în sumă de 1980265,00 , inclusiv TVA

Ofertant:  SRL Realconst-Grup

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. Măs.

Cantitatea

Prețul cu TVA

Prețul fără TVA

1

Lucrări de construcție a parcului central din or. Fălești

45200000-9

bucată

1,00

1980265,00

165020,83

Aviz hram Gara 001

  La începutul lunii curente angajații primăriei or. Fălești, SRL Bălți-Gaz filiala Fălești, DPGLC Fălești, au luat parte la Campania Națională de plantare cu genericul ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”. Materialul săditor a fost plantat în zona râulețului Șovățul de Jos din or. Fălești.

 

Galerie foto