msing

 

Agenția Teritorială de Asistența Socială Nord-Vest Fălești 
anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul STAS-ului Fălești de  

asistent social comunitar la primăria orașului Fălești 2 un.

  Cei interesați vor depune dosarul la  următoarea adresă: str. Ștefan cel Mare 81, Agenția Teritorială de Asistența Socială Nord Vest, biroul nr. 25.

Dosarul va conține:

- formular de participare la concurs,
- copia diplomei de studii,
- copia  buletinului de identitate însoțită de fișa personală,
- CV (curriculum vitae),
- adeverință medicală pentru determinarea aptitudinii profesionale;
- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirma
tive).
Se acceptă candidați la funcția de asistent social comunitar cu studii medii de specialitate, superioare sau echivalente, în asistență socială, pedagogie, drept, medicina.


Cunoștințe:

1) Cunoașterea actelor normative în domeniu de activitate;
2) Cunoașterea modului de funcționare a instituției;
3) Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
4) Cunoaște limba română citit, scris și vorbit, limba rusă la nivel mediu: citit, vorbit, scris.


Data limită de depunere a documentelor – 
30 aprilie  2024
Telefon de contact: 067733374, 067733375

  Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției temporar vacante de specialist principal (economist).
  Conform procesului verbal nr. 4 din 12 aprilie 2024 al ședinței Comisiei de concurs a primăriei orașului Fălești  învingător al concursului a fost desemnat Marcu Ala, obținând nota finală la concurs 7,6.

  Anual, la data de 14 aprilie, în întreaga lume se desfășoară ”Ziua Internațională a Faptelor Bune”.

  Anul acesta la această mișcare internațională, s-au alăturat și tinerii voluntari din localitatea noastră. Pentru ziua de duminică, primăria or. Fălești a acceptat inițiativele venite din partea Centrului de Creație și Agrement pentru Copii ”Eleonora Găină” și IP LT ”A. Pușkin”. Cheltuielile de organizare a activităților au fost suportate de primăria or. Fălești.

  Tinerii de la centrul de creație au renovat băncile și urnele din parcul central, unde se relaxează locuitorii și oaspeții urbei, iar grupul de elevi de la IP LT ”A. Pușkin”, au renovat indicatorul ”FĂLEȘTI” la intrarea în oraș din direcția mun. Bălți, astfel, dând culoare unui obiect urban, ajutând călătorii care tranzitează localitatea să identifice locația mai ușor.

  Trebuie de menționat faptul că, la această mișcare, au luat parte mai multe instituții, grupuri și organizații din localitate cu care ne mândrim și considerăm că un lucru frumos făcut din inimă aduce satisfacție tuturor. Aveți tot respectul nostru pentru faptele bune îndeplinite.

  Să fiți la fel de activi și in viitor, să vă pese de locul unde trăiți!

  Mai multe fotogtrafii

  La 05.04.2024 a expirat termenul-limită de depunere a dosarelor pentru participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist/specialistă principală (economist).
  Au depus dosarele doi candidați:
  1.Popovici Dumitru
  2.Marcu Ala
  La 09 aprilie 2024 a avut loc prima şedinţă a comisiei de concurs, în cadrul căreia au fost discutate următoarele chestiuni:
  1. Admiterea la concurs;
  2. Stabilirea datei, orei şi a locului desfăşurării concursului.
  În urma examinării acestor întrebări prin vot unanim s-a hotărât:
  Din cei doi candidaţi, care au depus dosarul pentru participare la concurs, ambii au fost admişi.
  Concursul se va desfăşura la data de 12.04.2024, ora 14-00 - proba scrisă şi la ora 16-00 – interviul.
  Locul desfăşurării concursului – sala de şedinţe, et. II, primăria or. Făleşti.

  Comisia de concurs